Phật Giáo

Mừng ngày Phật đản – Celebrating Buddha's Birthday

Thứ năm, 13/05/2016 | 13:38

Thái tử Tất Đạt Đa Cồ-đàm (Prince Siddhartha Gautama) đã ra đời tại vườn Lâm Tỳ ni (Lumbini) nay là nước Nepal. Chính từ đây, nhân loại có bậc giác ngộ ra đời, người sau này trở thành đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha).

 
Miss La Sen là một phật tử thuần thành, cô không bao giờ quên ngày sinh của Phật. Như mọi phật tử, Miss La Sen cũng trang trí cờ, đèn lồng và dâng hoa trái, bánh chay lên bàn thờ mừng ngày đức Phật - vị thầy của nhân loại ra đời.
 
 

Cẩm Tú

Cẩm Tú
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z