Phật Giáo

Phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

Thứ năm, 16/03/2012 | 15:47

Phật giáo Việt Nam là tôn giáo luôn gắn đạo và đời, sát với thực tế và luôn đồng hành với dân tộc, là tôn giáo có truyền thống yêu nước gắn bó với dân tộc. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đã đạt được của quý vị.

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ĐỒNG BÀO VÀ CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO THỰC HIỆN ƯỚC NGUYỆN TU HÀNH CHÂN CHÍNH 

Kính thưa quý vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính thưa quý vị đại biểu Tăng, Ni, cư sĩ, quý vị khách quý.

Tới dự với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay, tôi rất vui mừng được gặp mặt đông đủ chư vị giáo phẩm của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được gặp quý vị Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử đại diện cho hàng chục triệu đồng bào theo đạo Phật ở trong và nước ngoài về dự Đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi đến Đại hội lời chào mừng nhiệt liệt và qua quý vị gửi đến toàn thể Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thắm thiết.

Đại hội của quý vị hôm nay là một sự kiện rất quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của hàng chục triệu đồng bào theo đạo Phật ở nước ta. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đất nước đang thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước.

Thưa quý vị,

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta-đánh giá cao lòng yêu nước, tôn chỉ mục đích hướng thiện và đóng góp tích cực của Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Người nói :

Tôi có lời khen ngợi các vị Tăng, Ni và tín đồ đã sẵn lòng nồng nàn yêu nước, hăng hái làm tròn nghĩa vụ của người công dân và xứng đáng là Phật tử “, “ Đồng bào Phật giáo cả nước, từ Bắc đến Nam, đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy là : Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha” (tức là đem lại lợi ích và sung sướng cho mọi người, quên mình vì người khác).

Tôi đã đọc các văn kiện do Ban Tổ chức gửi tới và hôm nay được nghe quý vị thay mặt Ban Thường trực Giáo hội trình bày trước Đại hội, tôi thấy năm năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng xứng đáng là một tôn giáo của sự từ bi và trí tuệ với giáo lý vô ngã vị tha, cứu khổ độ sinh của nhà Phật, thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, vận động Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, vận động cứu trợ nhân đạo, giúp người già cả neo đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, đây là những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực. Tất cả những điều đó thể hiện rõ Phật giáo Việt Nam là tôn giáo luôn gắn đạo và đời, sát với thực tế và luôn đồng hành với dân tộc, là tôn giáo có truyền thống yêu nước gắn bó với dân tộc. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đã đạt được của quý vị.

Kính thưa quý vị,

Thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm qua đất nước ta đã vượt qua được nhiều thử thách và đã thu hút được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt : kinh tế đang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đất nước có nhiều khởi sắc, quan hệ đối ngoại mở rộng và phát triển.

Đảng và nhà nước ta chủ trương đưa đất nước ta tiến lên trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa vì mục tiêu : “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh “ để trong vài thập niên tới, đất nước ta căn bản trở thành một nước giàu mạnh, nhân dân ta, mọi người, mọi nhà đều được hưởng hạnh phúc, yên vui.

Với tôn chỉ mục đích cao cả của đạo Phật, với đường hướng hành đạo của Giáo hội theo phương châm Đạo Pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội, tôi mong rằng Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống yêu nước gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, tăng cường đoàn kết hòa hợp, nỗ lực đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước ta trước sau như một luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm mọi sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật, đồng thời chăm lo phát triển kinh tế để ngày càng nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào và các chức sắc tôn giáo trong đó có Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam thực hiện tốt ước nguyện tu hành chân chính của mình và làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.

Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc qúy Hòa thượng và quý đại biểu sức khỏe, tinh tiến và an lạc. Chúc Đại hội thành công viên mãn.


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z