Phật Giáo

Nhớ Vu Lan

Thứ năm, 27/08/2017 | 09:50

Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên/Ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền/Cánh nhạn tung trời theo sóng gió/Mùa thu mang nặng nỗi cô miên.

Chao ôi! Sao nhớ lắm Vu Lan,
Gió lạnh về đây với lá vàng.
Xin gửi hồn về nương bến cũ,
Cho lòng vơi bớt kiếp cô đơn.

Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên
Ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền.
Cánh nhạn tung trời theo sóng gió,
Mùa thu mang nặng nỗi cô miên.
 
Mười phương hiển hiện bóng Như Lai
Ấm dịu không gian vọng tiếng hài.
Một phút tâm thành qua vạn kỷ,
Ngày xưa trở lại chốn trần ai.

Chiên đàn trầm tỏa ánh quang minh,
Sóng nhạc nghìn xưa lại hiện hình.
Cảm niệm mười phương "hoan hỷ nhật",
Âm thầm ai mãi nguyện cầu kinh.

Huyền Không (Bút danh Thích Mãn Giác)
Huyền Không
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z