Phật Giáo

Quảng Nam: Ngày 26, 27, 28/09/2015, tổ chức Đại Giới đàn Vĩnh Gia

Thứ năm, 05/06/2015 | 10:10

BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam thông báo việc tổ chức Đại Giới đàn Vĩnh Gia PL.2559 – DL.2015

Thời gian tổ chức: Ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm Ất Mùi (26, 27, 28/9/2015).

Địa điểm: 
-Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp.Tam Kỳ (Giới tử tăng).
-Chùa Diệu Quang, phường Hòa Hương, Tp.Tam Kỳ (Giới tử ni).

BTC giới đàn sẽ nhận hồ sơ thọ giới kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/08/2015 (15/07/Ất Mùi). Hồ sơ thọ giới phát hành miễn phí tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp.Tam Kỳ) hoặc in hồ sơ thọ giới từ tại địa chỉ: http://phatgiaoquangnam.vn/ho-dai-gioi-dan-vinh-gia/ 

Thời gian tập trung: 
-Giới tử xuất gia có mặt tại chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu (Tam Kỳ) vào lúc 13 giờ 00 ngày 14/8 Ất Mùi (26/9/2015) để làm thủ tục và thi khảo hạch.
-Giới tử tại gia có mặt tại chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu (Tam Kỳ) vào lúc 07 giờ 00 ngày 15/8 Ất Mùi (27/9/2015) để làm thủ tục thọ giới.

BAN TỔ CHỨC

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z