Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 29/02/2016, 09:13 AM

Tại sao hay tạo tội và mắc vào nghiệp ác?

Đức Phật đã dạy chúng ta các giáo lý căn bản đó là: “tu Phật đạo phỉ có trí tuệ, là phải tu tâm trước tiên”. Tâm có chân thành thì ý mới trong sạch, khẩu nói lời đẹp và thân mới làm việc nghĩa lớn. Ngược lại tâm không chân thành, chẳng thanh tịnh thì Hộ pháp dời thân, ý phát sinh ý ma, mồn nói lời không chuẩn mức thậm chí là độc ác, thân làm chuyện sai quấy. 

Nam mô A-Di-Đà Phật.
Các bạn đồng tu thân mến!

Như bài trước tôi đã giải thích về việc làm công đức Vô lậu và hữu lậu. 

Việc làm công đức vô lậu thì đã rõ là người làm việc công đức chỉ có một niệm duy nhất là muốn đem lợi ích cho tất cả mọi người và bản thân để thoát ly sinh tử luân hồi, tu hành thành Bồ Tát, thành Phật. Nó được nẩy sinh từ khi Ý phát khởi tâm Bồ Đề nên khẩu và thân đều từ đó mà hướng tới việc làm tốt, lời nói tốt, tất cả cho Hoằng dương Phật pháp, cho Phật học Đại-thừa mà làm không có tính toán, chẳng biết mệt mỏi, coi đó là hạnh phúc của mình.

Như vậy chúng ta đều đã thấy rõ tất cả là do ý chi phối khẩu và thân mà ra. 

Còn làm công đức Hữu-lậu là làm nhưng vì ý có những vấn đề sau đây mà không thể rốt ráo:

1- Làm công đức là do muốn cầu lợi ích được phước báo giầu có ở đời sau như được sinh lên cỗi trời nhập hàng Tiên, Thánh, hay nếu có đầu thai được làm người thì được sinh ra trong ra đình giầu có. Nhưng khi có làm Thần, Thánh, cho đến làm vua các cõi tần trời khi hết phước báo vẫn phải đầu thai xuống nhân gian, lại chịu sinh tử luân hồi như thường Vậy công đức này là không rốt ráo là vì vậy.

2- Làm công đức vì muốn mọi đều làm, sợ người ta chê mình là keo kiệt, bỏn xẻn nên cũng làm nhưng ruột đau như cắt, như rách mỗi miếng thịt, làn da.  

Việc làm công đức đó cũng được phước báo nhưng đời sau giầu có cũng khó khăn tróc vẩy mới có được. Khi giầu có không tu đức thì tiền của cũng không giữ được lại cất cánh bay đi. Nên đó cũng chẳng rốt ráo.

3- Làm với hy vọng giúp người thì người mang ơn ta, sau này họ trả lại mình hơn gấp trăm ngàn lần. (Tình cảnh này khi không được người ta trả ơn thì nói xấu, kể công là họ vô ơn bạc nghĩa v.v…). Với tâm tham ấy, khi người mà trước kia được sự giúp đỡ đã đền ơn gấp hai, gấp ba, thậm chí trăm ngàn lần vẫn chưa nguôi kể công.

Đó là nguyên nhân sinh ra hận thù, tham lam vô đáy và lại sa vào nghiệp chướng và chính mình từ kẻ làm công đức thành kẻ nợ nần tất đời sau lại nghèo khổ bần hàn. Nên nói làm công đức kiểu này không rốt ráo.
 
Các bạn đồng tu cần chú ý: Nhưng nếu không giữ giới thì các công đức này nếu có thì cũng như bó cỏ non treo trên đầu con trâu, tuy phước còn đó mà không thể hưởng được, phải chịu tội sau khi mãn, mới được hưởng.

Điều chúng ta phải cần biết rõ, cũng đồng tiền đó cúng dường nhưng ý cúng dường khác nhau, động cơ cúng dường khác nhau thì công đức cúng dường cũng khác nhau chứ không hoàn toàn là cúng dường nhiều hay là ít. Thậm chí không có tiền cùng dường mà tâm hoan hỷ, cổ vũ mọi người tham gia cúng dường thì cũng được công đức đâu khác mới người có tiền đem ra cúng dường.

Ví dụ: Cùng cúng dường tiền xây chùa hay đúc tượng hoặc in Kinh nhưng một người ý phát khởi làm công đức cúng dường như đã nói ở trên thì đó là công đức Hữu lậu.

Còn người kia cúng dường với ý nghĩ là xây chùa, xây pháp đường, in Kinh, xây chùa là mong để mọi người được đến đó học giáo lý Kinh điển của Phật, để trang nghiêm thân, khi mãn báo thân được Phật A Di Đà và hàng Thánh chúng tới tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc thì công đức cúng dường này là vô-lậu, là vô cùng to lớn chắc chắn được hưởng quả báo bất khả tư nghì không thể tính kể đo lường ở đời sau. 

Cuối cùng chỉ có thể cúng dường những vị chân tu giữ giới, có lòng chăm lo hoằng dương Phật pháp, lợi ích chúng sinh, không nên cúng dường vô lý sẽ có thể bị lợi dụng, lại giúp những người phá giới làm hỏng Phật pháp, hoen ố hình ảnh người tu hành. 

Cho nên đức Phật đã dạy chúng ta các giáo lý căn bản đó là: “tu Phật đạo phỉ có trí tuệ, là phải tu tâm trước tiên”. Tâm có chân thành thì ý mới trong sạch, khẩu nói lời đẹp và thân mới làm việc nghĩa lớn. Ngược lại tâm không chân thành, chẳng thanh tịnh thì Hộ pháp dời thân, ý phát sinh ý ma, mồn nói lời không chuẩn mức thậm chí là độc ác, thân làm chuyện sai quấy. 

Trong các Kinh, đức Phật nói: “Tâm tịnh thì Phật độ tịnh” là ở đạo lý này.

Nhiều người làm việc sai quấy, nhưng tưởng nấp trong các vỏ bọc kín đáo, che đậy khéo léo thì sẽ không bị phát hiện và không chịu trách nhiệm việc mình làm. 

Vì sao nói vậy? Vì đó là các vị này từ lừa dối mình, chẳng thể dối lừa hàng Thanh Văn, Bồ Tát, lừa Trời, lừa Phật.

Tóm lại: Tất cả đều do tâm này mà ra, từ ý mà sinh ra. Người phật tử chân chính phải biết giữ gìn ba nghiệp thân khẩu, ý trong sạch để trang nghiêm thân mình, tạo phước báo vô-lậu, tính tấn niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc mà mau chóng thành tựu quả Bồ Tát Bất Thối, thành Phật.

Còn tu mà không giữ giới, còn so đo, tính toán, không coi trọng bạn đồng tu, kiêu ngạo, sân hận, phạm giới buông lung rượu chè, cờ bạc, trai gái v.v…thì như đã nói ở trên công đức hữu-lậu đó như đựng vào cái thùng không có đáy, tuột khỏi lòng tay là sẽ dần tan biến mất, đó là ở cảnh “người chân ở chùa mà tâm ở ngoài chùa, mồn niệm Phật mà tâm không niệm Phật.” Tu thế quả là lãng phí thời gian công sức mà thu hoạch chẳng được gì mà tội lỗi đến ngay trước mắt, như Ngài Tịnh-Không nói: “Tu cho đến khi bước vào địa ngục thì thôi!”. Làm công đức không có trí tuệ, không giữ giới thì công đức đó là bó cỏ non treo trên đầu trâu, bụng đói thèm nhìn mà không thể lấy ăn được.

Hôm nay tôi đã giải thích trọng vẹn công đức Vô lậu và hữu lậu, tôi mong các bạn đã hiểu thấu đáo vấn đề này để ta vào phạm trù mới, phẩm mới tiếp theo của Kinh Niệm Phật Ba La Mật. 

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Ất Mùi, ngày 17 tháng 10 năm 2015.

Cư sĩ Quảng Tịnh  
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

HomeAZ 23/09/2020, 17:20

Tượng Phật Bà Quan Âm ngày nay được điêu khắc dưới nhiều hình dạng khác nhau như: mẫu tượng gỗ Quan Âm bồ tát với Rồng, gậy như ý, bình cam lộ,…Mỗi hình dáng Phật đều mang nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại là đem đến sự tích cực cho gia chủ.

Bức tượng trả lại từ người cựu binh Mỹ và ý niệm hóa giải

Đời sống 10:52 27/09/2020

Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn.

Bảy thái độ của người biết sống

Đời sống 09:59 27/09/2020

Cái tâm của một người là cái rất quan trọng, vì nó sẽ nói lên tất cả về cách sống của họ đối với bạn và mọi người chung quanh.

Nhiều Phật tử bức xúc về việc hình ảnh Đức Phật bị đem ra vẽ biếm họa

Đời sống 08:44 27/09/2020

Mới đây, Ban Biên tập Phatgiao.org.vn đã nhận được email của một số Phật tử phản ánh, có ý kiến về việc sử dụng hình ảnh Đức Phật để vẽ tranh biếm họa của 'Tuổi Trẻ Cười" - phụ trương của nhật báo Tuổi Trẻ.

Chùa Đức Quang mang niềm vui Trung thu đến với vùng đất Tây Đô

Đời sống 08:00 27/09/2020

Những chiếc đèn lồng nhỏ, những chiếc bánh Trung thu và cả những quyển tập vở mới là những chất liệu cuộc sống đầy tình thương mà phái đoàn từ thiện mang đến cho các em học sinh nơi vùng đất Tây Đô này.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo