Phật Giáo

Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam

Thứ năm, 26/02/2012 | 11:03

Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với các đoàn thể, nhân dân trong đại gia đình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động tích cực trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam, họp  tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội từ ngày 04-11-1981 đến ngày 07-11-1981 đã kết thúc thành công rực rỡ. Trong dịp này, toàn thể Đại hội đã soạn thảo kính gửi cụ Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bức tâm thư sau đây :

Kính gửi: Cụ Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính thưa Chủ tịch

Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam họp từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 11 năm 1981 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Các hệ phái Phật giáo cả nước đã cử 165 đại biểu Tăng, Ni, cư sĩ về dự Đại hội. Đại hội đã thảo luận và thông qua Hiến chương và Chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự là các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Giáo hội.

Kết quả này nói lên ý chí và tấm lòng của toàn thể hàng giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử cả nước đoàn kết nhất trí xây dựng sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam. Đồng thời cũng nói lên sự tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương dành cho Phật giáo chúng tôi.

Kính thưa Chủ tịch

Sau ba mươi năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhiều chùa là cơ sở cách mạng, nhiều Tăng, Ni tạm thời rời bỏ Thiền môn, hăng hái tòng quân đánh giặc cứu nước. Bác Hồ dạy: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do!”. Toàn thể Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam ghi lòng tạc dạ lời dạy đó của Bác, nhận thức rõ lý tưởng giải thoát của người tu hành không thể tách rời sự nghiệp giải phóng dân tộc, do Hồ Chủ tịch và Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Ngày nay, nước nhà được độc lập, thống nhất, từ Lạng Sơn đến Minh Hải quy về một mối. Trong niềm hân hoan chung của cả nước, Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam lại có niềm hân hoan riêng thấy ước mơ từ bao đời nay của mình đã thành hiện thực.Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thống nhất tất cả các hệ phái Phật giáo Việt Nam theo cùng một ý chí, một Hiến chương, và chương trình hành động, trong cùng một cơ cấu tổ chức và lãnh đạo, nhằm mục đích chung là duy trì chính pháp, đề cao chính tín, góp phần tích cực cùng toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại vinh quang cho Tổ quốc, hòa bình cho dân tộc và cho nhân loại.

Kính thưa Chủ tịch

Chúng tôi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin long trọng hứa với Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước, cũng như với Chủ tịch rằng: Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với các đoàn thể, nhân dân trong đại gia đình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động tích cực trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn luôn xứng đáng là một thành viên đáng tin cậy của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin kính gửi Chủ tịch lời chào kính trọng và chân thành nhất của chúng tôi.

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1981

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z