Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Các Trưởng ban các ngành hoạt động cố gắng hoàn thành dự thảo nội dung chương trình hoạt động, thành phần nhân sự và nội quy cho mỗi ngành, đệ trình Ban Thường trực Trung ương Giáo hội tham gia ý kiến và xét duyệt.
Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ I

Kỳ I 24/11/2012, 14:41

Các Trưởng ban các ngành hoạt động cố gắng hoàn thành dự thảo nội dung chương trình hoạt động, thành phần nhân sự và nội quy cho mỗi ngành, đệ trình Ban Thường trực Trung ương Giáo hội tham gia ý kiến và xét duyệt.

Lời kêu gọi của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Lời kêu gọi của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Kỳ I 19/11/2012, 15:17

Các đại biểu bất luận ở tổ chức, giáo hội, hệ phái nào, cũng đều đem tất cả nhiệt tình và thành tâm thiện chí đóng góp cho đại hội, qua thái độ cởi mở và cảm thông với tinh thần đoàn kết và xây dựng của mình

Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam

Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam

Kỳ I 26/02/2012, 11:03

Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với các đoàn thể, nhân dân trong đại gia đình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động tích cực trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Kỳ I 23/01/2012, 16:54

Chúng ta đang đánh dấu một giai đoạn mới vô cùng quan trọng, vừa tiếp nối truyền thống vẻ vang của 2000 năm truyền bá giáo lý của Đức Bổn sư trên đất nước này, vừa viết những trang sử mới 

Xem thêm