Phật Giáo

Thái Bình: Lễ phóng sinh tại Tổ đình chùa Keo

Thứ năm, 07/03/2016 | 14:24

Với ước nguyện phóng sinh cứu độ muôn loài, tạo phước đức là nét hành xử văn hóa nhân văn của đạo lý nhà Phật, buổi lễ đã đón nhận phát tâm công đức của quý phật tử xa gần. 

Phóng sinh chúng sinh thoát khỏi bể ải đọa đầy thế gian là một phước đức vô lượng đứng đầu, "Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật." 
 
Hôm nay, trong tiết trời của những ngày đầu xuân, dưới nắng vàng dịu nhẹ, không gian dường như cũng tĩnh lặng nhường chỗ cho hoạt động vô cùng ý nghĩa tại Tổ đình chùa Keo Thái Bình - Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia. Đó là nghi lễ phóng sinh hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đây cũng đồng thời là buổi lễ kết thúc Pháp hội Dược sư cầu an diễn ra trong tuần qua tại Tổ đình chùa Keo.
 
Được sự chủ trì của Đại đức Thích Thanh Quang, chánh thư ký BTS Phật giáo huyện Vũ Thư, trụ trì Tổ đình; đạo tràng đã vân tập an trụ như pháp, trang nghiêm lắng nghe thuyết pháp “Lợi ích của việc tụng kinh và phóng sinh”. 

Tại buổi lễ, các quý phật tử được tham gia cúng phóng sinh, kinh hành niệm Phật, nguyện cho các vong linh, hương linh, anh hùng liệt sĩ, ông bà, cha mẹ, thai nhi quá vãng siêu thăng nơi Phật quốc. Cầu cho cha mẹ hiện tiền tăng phúc tăng thọ, con cháu hiếu thuận, ngoan hiền, học hành tinh tấn...

Với ước nguyện phóng sinh cứu độ muôn loài, tạo phước đức là nét hành xử văn hóa nhân văn của đạo lý nhà Phật, buổi lễ đã đón nhận phát tâm công đức của quý phật tử xa gần. Nét đẹp trân quý ấy được thể hiện: có vô số chúng sinh đã được cứu trong gang tấc, trước nguy cơ trở thành con mồi trên bàn tiệc ở đâu đó, mà còn được quy y, kết duyên lành với chư Phật. Hơn nữa, việc tích cực tham gia những buổi lễ phóng sinh như vậy càng giúp mọi người quý trọng thân người, thực hiện những việc làm ý nghĩa, cầu mong sự an vui trong cuộc sống. 

Thúy Thảo Tâm Nhuần
Thúy Thảo Tâm Nhuần
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z