Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 13/07/2016, 10:28 AM

Thái Lan: Chư tăng cúng dường sách “Ngũ giới là thường giới của mọi người”

Ngày 09/06/Bính Thân (12/07/2016), 20 phật tử dưới sự hướng dẫn của Ngài hộ pháp – Dhammarakkhita Sayadawvà chư tăng Thiền viện Viên Không đã yết kiến và kính dâng cuốn sách "Ngũ giới là thường giới của mọi người" bản tiếng Thái, theo lời yêu cầu của Ngài HT.Somdet Phra Maha Ratchamanglacharn, quyền Tăng Vương Thái Lan, trụ trì WatPaknam, Bangkok, Thái Lan. 

Trước giờ đức Thế Tôn viên tịch, Ngài có di huấn: “Này các con, sau khi Như Lai viên tịch, các con hãy lấy giới luật làm thầy”. Ngũ giới là năm điều răn không được làm của hàng tu sĩ tại gia mà phật tử xin phát nguyện thọ lãnh 5 giới này (Giới: Là hàng rào ngăn cấm những việc xấu của thân, khẩu, ý). Người phật tử thọ lãnh năm giới này trong buổi lễ quy y hoặc phát nguyện.
 
Ngũ giới là năm giới, năm điều khuyến khích, phải giữ của người phật tử tại gia. Sở dĩ đức Phật đặt ra năm giới, vì Ngài mong muốn cho người phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Người phật tử không thể chỉ thọ Tam quy mà không trì Ngũ giới.

Người đã quy y là đã bước một nấc thang đầu tiên, nếu không giữ giới có nghĩa là dừng lại tại đó, không tiến bước tới nữa. Năm giới này không những để tiến bước trên đường giải thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, xã hội.

Với đủ phước duyên lành, ngày 09/06/Bính Thân (12/07/2016), 20 phật tử dưới sự hướng dẫn của Ngài hộ pháp – Dhammarakkhita Sayadawvà chư tăng Thiền viện Viên Không đã yết kiến và kính dâng cuốn sách" Ngũ giới là thường giới của mọi người" bản tiếng Thái, theo lời yêu cầu của Ngài HT.Somdet Phra Maha Ratchamanglacharn, quyền Tăng Vương Thái Lan, trụ trì WatPaknam, Bangkok, Thái Lan.
 
 
Cuốn sách này nằm trong chương trình "Mọi nhà giữ gìn ngũ giới" do Ngài HT. Somdet Phra Maha Ratchamanglacharn khởi xướng.

Với mong muốn của Ngài hộ pháp, sách “Ngũ giới” không những được người phật tử Việt Nam đọc hiểu và giữ giới mà sau này sách sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới để nhiều người thuộc mọi tầng lớp hiểu và thực hành theo lời dạy của đức Thế Tôn để có được cuộc sống an vui và thịnh vượng. 
 
Cầu nguyện cho hàng phật tử năm châu, bốn biển, nhất là phật tử Việt Nam luôn luôn sống theo gương của đức Phật và thành tựu năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Nguyễn Hoài Nam - Phước Lộc

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người trẻ ý thức việc tích phước là rất tốt

Quốc tế 16:45 28/06/2022

Phước mang theo rất quan trọng nhưng không phải ai cũng có. Để được làm hạng người có phước mang theo, chúng ta phải biết tu, biết làm nhiều việc thiện.

Ý nghĩa việc một số nơi các bé nhỏ được làm lễ bán khoán cho chùa

Quốc tế 16:30 28/06/2022

Dạ thưa Thầy, con thấy ở một số nơi các bé nhỏ được làm lễ bán khoán cho chùa. Đến khi lớn lên thì xin chuộc về, cho con hỏi là nghi lễ này có giúp ích gì cho em bé khi bán khoán hay không? Và có nên chuộc về hay không?

Yếu nghĩa của Phẩm Pháp Sư, Kinh Pháp Hoa

Quốc tế 16:07 28/06/2022

Bộ kinh Pháp Hoa được coi là quan trọng nhất trong kinh điển Phật giáo Đại thừa. Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa và thầy tổ của chúng ta đã thọ trì kinh này.

Nghe Kinh thoát khổ

Quốc tế 15:08 28/06/2022

Mỗi khi tụng kinh, chúng ta cần phát tâm bố thí pháp và hồi hướng công đức cho chúng sinh. Năng lực chuyển hóa của kinh pháp là không thể nghĩ bàn. Mỗi chúng ta đều là “pháp sư” hóa độ vô lượng chúng sinh nếu tụng kinh Phật đều đặn, chính xác trong tâm từ ái và thanh tịnh.