Phật Giáo

Thành tâm đảnh lễ và cầu nguyện

Thứ năm, 17/11/2014 | 19:03

Cầu nguyện Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Chư tôn Thiền đức luôn khỏe mạnh để lợi ích cho muôn người, muôn đời.

Sanh lão bệnh chuyện muôn đời nhân thế 
Không trải qua trái với luật vô thường
Đời khổ không vô ngã lắm nhiễu nhương
Cùng tu tập chuyển hóa dần nghiệp lực
 
Người đáng kính khi cuối đời tàn sức
Vẫn từng ngày thân giáo tứ chúng tu
Lìa ngũ dục chánh niệm dẹp mây mù
Bao thị phi để ngoài tai không động

Người giá trị hữu ích khi còn sống
Hiện bệnh duyên, khắp hoàn vũ lo âu
Cùng nhiếp tâm gởi năng lượng nguyện cầu
Thế giới hòa khi mọi người an tịnh

Thấy cái đẹp mới là người đáng kính
Chứng tỏ mình tâm đẹp mới cảm chiêu
Bao cái hay điều tốt dáng mỹ miều
Đang bàng bạc khắp nơi trong tất cả

Được như vậy tức là đang chứng quả
Hạnh bao dung làm tươi đẹp cuộc đời 
Giúp cho nhau cùng an lạc thảnh thơi
Hồi bản sở mới vuông tròn tâm nguyện

An Lạc thất ngày 15/11/2014                                                                                                                                                      
Hậu bối Thích Viên Thành, nhiếp tâm cầu nguyện

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z