Phật Giáo

Thế giới bóc lột người

Thứ năm, 19/03/2016 | 09:25

Những thói xấu của con người, ngoài việc dùng các hình thức thiền quán để hóa giải ra chúng ta còn phải dùng phương pháp hổ thẹn, sám hối để phụ giúp.

 
Trước kia có một quý ông nọ đến tìm tôi xin làm việc, qua bảng lý lịch của ông ta tôi thấy dường như là cứ mỗi hai tháng là ông ta tìm việc khác.

Tôi hỏi ông ta: - Tại sao ông hay đổi việc làm quá vậy? Ông ta nói:

Đây là thế giới bóc lột người, cho dù con có chạy đến đâu nữa cũng sẽ bị ăn hiếp. Chỉ có các thầy là có từ bi, cho nên con mới chọn đến đây tìm việc làm. Tôi nói:

Tôi mong là ông suy nghĩ cho rõ nguyên nhân mình thường thay đổi công việc, ở đây cũng bình thường như bao nơi khác. Phàm hễ ông thấy chỗ khác xảy ra chuyện thì ở đây cũng vậy, bây giờ tôi cho ông làm hai tháng thử xem, thử coi ông có thể nỗ lực thay đổi không. Hai tháng sau, tuy chúng tôi không có đuổi việc, nhưng ông ta lại cảm thấy chỗ chúng tôi đây cũng là nơi bóc lột người nên lại muốn xin đi.

Những người như vậy thật là đáng thương, trước khi đi tôi có khuyên ông ta: - Trên đời này không có nơi nào là bóc lột người cả, chỉ có ông mới bóc lột người thôi! Do ông không có chịu thay đổi thói quen, quan niệm, suy nghĩ của mình cho nên nhìn thấy thế giới này đều đáng sợ.

Nhưng trên đời này, có phải ai nấy đều đáng sợ như vậy không? Thật ra, do sự suy nghĩ của bạn thôi.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z