Hai cực và trung đạo

Thứ năm, 15/04/2017 | 11:29

Để ý thấy trong đời sống có hai khuynh hướng nhìn đời: cực bi quan đen tối một bề và cực ngược lại, nhìn cuộc sống toàn màu hồng.

Cực thứ nhất, chỉ nghe họ nói về cuộc sống đã nản lòng. Tại sao đời toàn người xấu toàn tập thế? Cứ như xem phim cảnh bi đát từ phút đầu đến phút cuối cùng. Cuộc sống không như thế.

Cực thứ hai, thiên đường. Chỉ cần tiếp xúc góc nhìn cuộc sống này đã, phiêu diêu thoát tục đến độ nguy hiểm. Sao đời có thể lãng mạn và lung linh như thế? Hiện thực ở đâu? Phải có người này người khác, lúc này lúc khác chứ? Cực này cũng hiểm nguy.

Cuộc sống mênh mông khôn cùng, không bậc thức giả nào tự tin cho rằng mình biết hết vạn vật. Đối tượng nhận thức khôn cùng nên sự học cũng thế. Có điều đúng hôm nay theo thời gian đã khác, có người tốt theo chuẩn mực này nhưng không được như thế theo chuẩn khác. Đạo đức, giá trị căn bản cần, cũng không như nhất. Với xã hội này thời đại nhất định này, chuẩn mực như thế; ở mốc khác và không gian khác, có khác. Phức tạp...

Nhận xét một con người rất khó. Có câu: Chỉ khi vào quan tài mới biết người thế nào.

Phật giáo có con đường trung đạo, trong ấy dung hòa hết thảy để có sự cân bằng. Không nghiêng bên này cũng chẳng bên kia. Chính đức Thế Tôn bằng sự dấn thân mới trải nghiệm được con đường này, không hề đơn giản.

Người đời có câu khuyên những ai thái quá nên trung dung. Trung đạo không trùng lặp với khái niệm ấy, nhưng thiển nghĩ ngoài giá trị hướng dẫn tu tập đạt ngộ, trung đạo cũng khơi gợi con đường cần có cho mọi người trên cõi đời đa đoan, phức tạp và bao la này, để không ở cực thứ nhất cũng như thứ hai.

Phật pháp nhiệm màu.

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ