Phật Giáo

Khu vườn

Thứ năm, 04/05/2015 | 09:43

Chợt nghe thanh âm chuông gió/Không gian chìm dấu bâng khuâng/Hỏi gì ta, người, đây đó! Hỏi gì bờ cõi thanh tân?

96. Mặt đất
Trời mùa xuân chim gọi
Mở đường sinh loại đi
Chở chuyên đời muôn lối
Thơm ý đạo Từ bi

97. Phật tọa
Yên bình đỉnh non cao vút
Mây chở mùa xuân hào quang
Cho cả tâm hồn cát bụi
Đâu đâu cũng Phật, Niết bàn.

98. Nụ Xuân
Nở giữa muôn trùng cát bụi
Nụ cười Phật địa thênh thang
Túi vải theo ngàn mây nổi
Hỏi chi sinh tử, Niết bàn.
 
99. Phải đâu!
Giữa bộn bề cuộc sống
Đời vùi giấc ngủ xuân
Ta đi giữa thực mộng
Mắt nhìn không phân vân.

100. Đời sửa soạn
Bao sắc màu diễm lệ
Đoạn trường cuộc rong chơi
Đất trời xuân như thế !
Tình nguyên sơ đất trời.

101. Đời khuya
Ký ức bộn bề đã tắt
Chợt ra, dừng cuộc chiêm bao
Nẻo về từ trong tầm mắt
Gặp ta từ buổi xuân nào.

102. Trong đầm
Con trâu trầm dưới nước
Quẫy đuôi hạnh phúc đời
Thong thả mồn nhai cỏ
Mùa xuân nào qua tôi !

103. Con ong mật
Ruổi dong tìm hương mật
Xây tổ kết mùa hương
Đi giữa đời bẩn chật
Kết ngàn hoa xuân phương.

104. Cuối trời hoàng hôn
Xuân về bờ hoa cỏ
Sương qua bãi rêu cồn
Đời lùa bao hỷ lạc
Về cuối trời hoàng hôn.

105. Có loài hoa
Nở bên trời cát bụi
Nở bên trời gió sương
Tháng ngày như lầm lũi
Như hoa cỏ đưa hương.

106. Niềm vui
Hoa nở tỏa hương từ đất
Gió lên làm rộng chân trời
Nơi đâu cũng là xứ Phật
Hoa cỏ tự tình niềm vui.

107. Nghiêng hoàng hôn
Cuộc vui miền hoa cỏ
Hương rừng theo lối mòn
Áo vai tuôn cát bụi
Dâu bể nghiêng hoàng hôn.

108. Như vô ưu
Một sáng hương trời hoan lạc
Tiếng chim rung giọt sương trong
Thông điệp Từ bi, Bồ tát
Đại địa chuyển nhịp phương hồng.

109. Ngọn đèn nào?
Sáng soi miền u tịch
Hẹn bao mùa tử sinh
Một thoáng hoa diện bích
Bè lau về lặng thinh.

110. Bờ cỏ
Cánh chuồn vô tư lự
Bình minh thơm sương mai
Hỏi chi đời mọi thứ
Hạnh phúc đâu bên ngoài !

111. Khu vườn
Giọt sương trên cành vỡ vụn
Cỏ hoa và chim lắng nghe
Thế giới ba ngàn – kinh tụng
Mười phương mây rủ nhau về.

112. Bên thềm
Chợt nghe thanh âm chuông gió
Không gian chìm dấu bâng khuâng
Hỏi gì ta, người, đây đó!
Hỏi gì bờ cõi thanh tân?
                                                     
Mặc Phương Tử
Mặc Phương Tử
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z