Phật Giáo

Nghệ An: Thư ngỏ kêu gọi đúc Đại Hồng Chung chùa Phúc Linh

Thứ năm, 04/05/2015 | 09:52

Chúng con thiết nghĩ phật sự trọng đại này phải được hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự hoan hỷ trợ duyên của Chư tôn Thiền đức tăng, ni và quý thiện nam, tín nữ phật tử gần xa, các nhà hảo tâm… tùy tâm hỷ cúng, góp phần công đức cho phật sự này sớm được thành tựu viên mãn. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch: Chư tôn đức tăng, ni!
Kính thưa: Quý phật tử gần xa.
                 Quý mạnh thường quân.
                 Quý thiện hữu tri thức.

“Xây chùa tô tượng đúc chuông – Ba công đức ấy thập phương nên làm”

Chuông hay Đại Hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Tiếng chuông chùa theo kinh điển, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sinh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát. Trong giáo lý nhà Phật cũng với hai bài kệ thỉnh chuông, mỗi khi đánh chuông lời kệ cùng tiếng chuông vang vọng thấu cõi âm ti để chuyển hóa nghiệp lực chúng sinh và thức tỉnh nhân tâm, bỏ ác làm lành, quay về nẻo giác. Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép: “Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân lên, thì những hình phạt trong các ác đạo được tạm thời dừng nghỉ, chúng sinh nào đang chịu những hình phạt ấy cũng tạm thời an vui”.

Một niềm khát vọng, một mong ước của Đại đức và cũng như của bao nhiêu phật tử và dân làng là sớm được nghe thấy tiếng chuông ngân vang – Chuông là Pháp khí của Phật. Mỗi khi tuần Rằm đến chùa, phật tử chỉ mang được một thẻ nhang đến lễ Phật, còn lại tất cả mọi chi phí trong chùa đều do quý thầy đi kêu gọi vận động các phật tử ở khắp nơi.

Thiết nghĩ: “Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông - Trong ba việc ấy thập phương nên làm”. Để mọi người được tận hưởng sự lợi ích của tiếng chuông, chùa Phúc Linh (chùa Hà) dự kiến vào ngày 26 tháng 5 năm 2015 (09/04/Ất Mùi), sẽ đúc một quả chuông nặng từ 1 - 1.2 tấn. Tổng kinh phí tạm tính là: 500 triệu đồng. Chúng con thiết nghĩ phật sự trọng đại này phải được hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự hoan hỷ trợ duyên của Chư tôn Thiền đức tăng, ni và quý thiện nam, tín nữ phật tử gần xa, các nhà hảo tâm… tùy tâm hỷ cúng, góp phần công đức cho phật sự này sớm được thành tựu viên mãn.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị “thân tâm thường lạc, kiết tường như ý nguyện”!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát
Nam Đàn, ngày 28 tháng 04 năm 2015 (10/03/Ất Mùi)

Bản tự chùa Phúc Linh

Trụ trì 
Tỳ kheo Thích Đồng Tuệ

Mọi chi tiết và sự phát tâm hỷ cúng xin vui lòng liên lạc: 
Tỳ Kheo Thích Đồng Tuệ
Chùa Phúc Linh (chùa Hà) xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0968972868
Tài khoản: 3609205094404 Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nam Đàn - Nghệ An
Chủ tài khoản: Nguyễn Bá Minh.


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z