Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 13/12/2019, 06:20 AM

Nhân duyên Phật chế giới không sát sinh

Trong mười hai năm đầu, đức Phật chưa chế ra giới vì trong Tăng đoàn chưa có chuyện gì xảy ra. Vào mùa Hạ thứ mười ba, Tỳ-kheo Tu-đề-na ân ái, qua lại với người vợ cũ của mình nên từ đó, đức Phật chế ra giới luật. Mỗi khi đức Phật chế giới, Ngài đều nói ra mười điều lợi ích của giới.

 >>Lời Phật dạy

Bài liên quan

Giới này là một trong bốn giới nặng mà đức Phật quy định. Người nào phạm vào giới này sẽ không còn tư cách và đạo đức của người xuất gia, sẽ bị trục xuất khỏi Tăng đoàn. Lúc bấy giờ, có một số Tỳ-kheo tu theo quán bất tịnh để dứt lòng ái dục. Khi thấy thân thể mình nhơ nhớp, hôi hám, chứa đầy phân, tiểu, bất tịnh… nên tìm cách hủy diệt cơ thể này. Các vị Tỳ-kheo ấy nói: “Nếu ai giúp chúng tôi giải thoát khỏi kiếp sống này thì người ấy sẽ được quả phước lớn”. Có một Tỳ-kheo tên là Vật-lực-già-nan-đề, là một Sa-môn mới xuất gia, nghe các vị Tỳ-kheo kia nói vậy nên đã rút con dao ra “đâm chém” các vị đó, với ý nghĩ sẽ giúp các vị này giải thoát.

Trong mười hai năm đầu, đức Phật chưa chế ra giới vì trong Tăng đoàn chưa có chuyện gì xảy ra. Vào mùa Hạ thứ mười ba, Tỳ-kheo Tu-đề-na ân ái, qua lại với người vợ cũ của mình nên từ đó, đức Phật chế ra giới luật.

Trong mười hai năm đầu, đức Phật chưa chế ra giới vì trong Tăng đoàn chưa có chuyện gì xảy ra. Vào mùa Hạ thứ mười ba, Tỳ-kheo Tu-đề-na ân ái, qua lại với người vợ cũ của mình nên từ đó, đức Phật chế ra giới luật.

Bài liên quan

Sau mùa an cư, các vị Tỳ-kheo về hội họp bên đức Phật. Ngài thấy số lượng chúng giảm đi đáng kể. Thế là Ngài cho người đi tìm hiểu sự việc, mới ra lẽ là có sáu mươi vị Tỳ-kheo đã bị một tân Tỳ-kheo cầm dao giết chết. Nhân đó còn bị các gia chủ gièm pha, chê trách rằng Sa-môn Thích tử tu hành mà giết hại lẫn nhau tàn nhẫn. Đức Phật nói rằng: “Ta dạy chánh pháp mà họ hành tà pháp”. Từ nhân duyên ấy, Ngài chế định ra giới cho các Tỳ-kheo không được giết hại mạng người, nếu không, phạm tội Ba-la-di, tức tội “đứt đầu” vậy.

Đối với xã hội hiện nay, khi phạm vào giới này cũng đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật. Với con người, ta không giết đã đành, mà cho đến các loài vật, các sinh mạng khác, không những không được sát sinh mà còn phải biết phóng sanh để nuôi dưỡng lòng từ bi. Thế mới đúng là người đệ tử Phật.

Giới này là một trong bốn giới nặng mà đức Phật quy định. Người nào phạm vào giới này sẽ không còn tư cách và đạo đức của người xuất gia, sẽ bị trục xuất khỏi Tăng đoàn.

Giới này là một trong bốn giới nặng mà đức Phật quy định. Người nào phạm vào giới này sẽ không còn tư cách và đạo đức của người xuất gia, sẽ bị trục xuất khỏi Tăng đoàn.

Bài liên quan

Trong kinh Thập Thiện dạy rằng, người không sát sinh sẽ được mười thứ công đức:

1. Đối với chúng sinh cùng khắp bố thí pháp vô úy.

2. Thường khởi lòng đại từ đối với chúng sinh.

3. Dứt sạch tất cả tập khí giận hờn.

4. Thân thường không bệnh.

5. Mạng sống lâu dài.

6. Được phi nhân ủng hộ.

7. Thường không ác mộng, thức ngủ đều an vui.

8. Diệt trừ oán nghiệp, oán thù tư giải.

9. Không sợ sa đường dữ.

10. Khi chết sinh về thiện thú, thiên giới.

Do vậy, chúng ta cũng thấy rằng việc giữ giới quan trọng đến dường nào. Chúng ta bỏ được một nghiệp ác, tức là chúng ta đã bỏ được rất nhiều phiền não mà lại đạt được rất nhiều công đức, phước báu.

Phật Giáo
Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

HomeAZ 29/05/2020, 11:17

Chùa Bổ Đà không chỉ là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam mà còn có kiến trúc độc đáo, khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc.

Người Phật tử giác ngộ và giải thoát cái gì?

Lời Phật dạy 17:55 30/05/2020

Giác ngộ và giải thoát là mục đích tối thượng hay tột cùng của người tu. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tu dưới cội bồ-đề được giác ngộ giải thoát sanh tử, đó là mục tiêu cuối cùng Ngài đạt được.

Mục Kiền Liên Bồ tát trong Kinh Vu Lan qua lăng kính của Tổ sư Minh Đăng Quang

Lời Phật dạy 16:57 30/05/2020

Mục Kiền Liên (viết theo Sanskrit: Maudgalyāyana; Pali: Moggalāna, tiếng Hán phiên âm: Mục Kiền Liên, đọc tắt là Mục Liên) là một nhân vật lịch sử sống vào thời Đức Phật. Vị Bà-la-môn tri thức thông thái này đã lừng danh một thời ở xứ Magadha thuộc Ấn Độ thời bấy giờ.

Tại sao chúng ta nên đơn giản hóa cuộc sống?

Lời Phật dạy 15:57 30/05/2020

Hãy tạo ra thói quen thường tự hỏi mình: Công việc hay hoạt động này có thực sự cần thiết không, hay nó chỉ là một cách để chúng ta tỏ ra bận rộn?. Nếu bạn có thể giảm bớt, loại bỏ một số hoạt động, bạn có thể sẽ được thanh tịnh, yên tĩnh hơn.

Phương pháp tiến vong người chết

Lời Phật dạy 15:51 30/05/2020

Người chết sau khi đã vãng sanh Tây phương, bà con trong thời gian bốn mươi chín ngày ăn chay niệm Phật giữ năm giới thì người còn kẻ mất cả hai đều được sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

Từ điển Phật học