Phật Giáo

Phật quan niệm có địa ngục, giảng sư Phật học nói không, Phật tử tin ai?

Thứ hai, 03/06/2019 | 17:07

Sau khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, Chánh pháp hay Kinh tạng có vị trí cực kỳ quan trọng, được xem như Đức Phật hiện hữu ở thế gian. Dù chúng ta (trừ các bậc Thánh A-la-hán trở lên) không ai biết về địa ngục, nhưng Kinh tạng đã đề cập thì hàng đệ tử Phật không thể phủ nhận.

>>Những giáo lý Phật giáo nên đọc

Hỏi: Thưa quý thầy, tôi có một thắc mắc rằng trong sáu cõi (lục đạo) có tồn tại "địa ngục" hay không? Bởi tôi có xem và nghe một số bài giảng của một số thầy, tôi nhận thấy có sự khác nhau, có thầy nói có "địa ngục" và ngược lại.  Thuở nhỏ, mỗi khi làm điều lỗi, tôi thường được nghe người lớn hù dọa về Thập Điện Diêm Vương, về các loại địa ngục ở dưới đất, vân vân, nhiều lúc tôi mơ hồ nên gửi thư này xin thỉnh ý quý thầy về vấn đề địa ngục.

(Lê Vân, Email: vanle1993@gmail.com)

Địa ngục, một trong sáu cõi (lục đạo) của Dục giới, là cảnh giới đau khổ, y báo của chánh báo tạo những nghiệp cực ác. Ảnh: Internet

Địa ngục, một trong sáu cõi (lục đạo) của Dục giới, là cảnh giới đau khổ, y báo của chánh báo tạo những nghiệp cực ác. Ảnh: Internet

Đáp: Bạn Lê Vân thân mến!

Địa ngục, một trong sáu cõi (lục đạo) của Dục giới, là cảnh giới đau khổ, y báo của chánh báo tạo những nghiệp cực ác. Lời Phật dạy về địa ngục hiện hữu với tần suất xuất hiện cao trong Kinh tạng của cả hai truyền thống Phật giáo Nam và Bắc truyền. Kinh Địa Tạng diễn tả lại rất chính xác những kinh điển xưa, và kinh Pháp Cú, một kinh điển quan trọng của Phật giáo Nguyên Thuỷ cũng nói về địa ngục.

Theo kinh điển Phật giáo thì địa là chỗ còn ngục là hình phạt đau khổ. Vì thế khi chúng sinh khi còn sinh tiền tạo quá nhiều nghiệp ác thì sau khi chết phải thọ sanh vào chỗ chịu những hình phạt đau khổ thì đó gọi là địa ngục. Thật ra Địa Ngục chỉ do Nghiệp Thức biến hiện bởi vì tự thể chính địa ngục cũng chỉ là cái Không. Khi một người chết thì thần thức thoát khỏi thân xác trong một trạng thái mơ hồ, tối tăm mê muội trong khoảng ba, bốn ngày.

Bài liên quan

Đức Phật khi ở rừng Simsapa đã nhặt một nắm lá và xác quyết rằng, những điều Như Lai nói như lá trên tay và những điều Như Lai biết như lá trong rừng. Chúng ta có thể không thấy, không biết về địa ngục còn Đức Phật thì biết rất rõ nên Ngài mới nói.

Người học Phật ai cũng biết, có chánh báo thì có y báo tương ứng, phạm trù nào cũng có lý-sự và sự-lý phải viên dung. Cho nên phủ nhận địa ngục là sai với Kinh tạng, là phá kiến.

Tuy nhiên chúng ta cũng nên hiểu rằng, mỗi quá trình tìm hiểu quan điểm về địa ngục trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam thì khả năng nhận thức của các thầy là dựa trên dữ liệu kinh nghiệm trong quá trình trải nghiệm cuộc sống của mỗi người. Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, đọc những bài kinh khác nhau hay đơn giản là quá chú trọng một bài kinh nào đó mà bản thân các thầy cho rằng nó chính xác và quan trọng. 

Tổ tư vấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z