Phật Giáo

Sóc Trăng: Lịch tổ chức mùa Vu lan năm 2013

Thứ năm, 09/07/2013 | 09:00

Lịch tổ chức Vu lan năm 2013 tại Sóc Trăng

Ngày/tháng ÂL

Tên chùa

Đơn vị và địa điểm tổ chức

25/ 05

Chùa Thới Hưng

Mỹ Xuyên

 

 

 

04/ 06

Tịnh xá Huệ Giác

Tp.Sóc Trăng

05/ 06

 

 

06/ 06

 

 

07/ 06

Chùa Phước An

Kế Sách

08/ 06

 

 

09/ 06

Chùa Bửu Linh

Mỹ Xuyên

10/ 06

Chùa Vân Trung

Kế Sách

11/ 06

Chùa Hải Trường

Ngã Năm

12/ 06

 

 

13/ 06

Chùa Giác Hương

Ngã Năm

14/ 06

Chùa Phước Long

Mỹ Tú

16/ 06

Chùa Phổ Quang

Tp.Sóc Trăng

17/ 06

 

 

18/ 06

Chùa Phước Thuận

Kế Sách

19/ 06

Tu Viện Khánh Anh

Mỹ Xuyên

20/ 06

Chùa Hương Sơn

Tp.Sóc Trăng

21/ 06

 

 

22/ 06

Tịnh xá Ngọc Khánh

Tp.Sóc Trăng

23/ 06

Chùa Thiên Thới

Kế Sách

24/ 06

 

 

25/ 06

 

 

26/ 06

Chùa Phật Học

Tp.Sóc Trăng

27/ 06

Tịnh xá Ngọc Đăng

Kế Sách

28/ 06

Chùa Phổ Giác

Long Phú

29/ 06

 

 

01/ 07

Chùa Phước Hòa

Kế Sách

02/ 07

Chùa Huệ Quang

Mỹ Xuyên

03/ 07

Chùa An Hòa

Cù Lao Dung

04/ 07

Chùa An Minh

Cù Lao Dung

05/ 07

Chùa Phước Lâm

Mỹ Xuyên

06/ 07

Tịnh thất Phật Minh

Châu Thành

07/ 07

Tịnh xá Ngọc Hòa

Châu Thành

08/ 07

Tịnh xá Ngọc Hưng

Tp.Sóc Trăng

09/ 07

Chùa Đại Giác

Tp.Sóc Trăng

10/ 07

Chùa Khánh Sơn

Tp.Sóc Trăng

11/ 07

Tịnh thất Giác Tâm

Trần Đề

12/ 07

Chùa Vĩnh Hưng

Tp.Sóc Trăng

13/ 07

Tịnh xá Ngọc Định

Vĩnh Châu

14/ 07

 

 

15/ 07

 

 

16/ 07

Chùa Long Thiền

Trần Đề

17/ 07

Chùa Phật Quang

Châu Thành

18/ 07

Tịnh thất Phước Thuận

Châu Thành

18/ 07

Chùa Hải Phước An

Vĩnh Châu

19/ 07

Chùa Pháp Hoa

Vĩnh Châu

20/ 07

Chùa Long Hưng

Tp.Sóc Trăng

21/ 07

Chùa Vĩnh Thạnh

Ngã Năm

22/ 07

Chùa Hội Phước

Trần Đề

23/ 07

 

 

24/ 07

Chùa Phước Trường An

Vĩnh Châu

25/ 07

Chùa Mỹ Phước

Kế Sách

26/ 07

Chùa Hải Long Phước

Long Phú

27/ 07

Chùa Khánh Mỹ

Kế Sách

28/ 07

Chùa Giác Linh

Châu Thành

29-30/ 07

Thiền viện Phật Châu

Vĩnh Châu

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z