Phật Giáo

Tâm thư kêu gọi hỗ trợ Đại giới đàn Thiện Nhu

Thứ năm, 20/03/2013 | 13:40

BTS Phật giáo Long An thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng Ni, trân trọng kính mời qúy Phật tử, quý vị mạnh thường quân xa gần vì sự nghiệp “Hoằng Dương Chính Pháp Cửu Trụ Thế Gian” quan tâm tuỳ hỷ hỗ trợ tịnh tài tịnh vật.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LONG AN                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                              TÂM THƯ KÊU GỌI
                                                                    Hỗ Trợ Đại Giới Đàn Thiện Nhu
 
Kính bạch Chư Tôn đức Tăng, Ni!
Kính thưa qúy Phật tử - Qúy vị mạnh thường quân!

Nhằm kế thừa hạnh nguyện “Tiếp Dẫn Hậu Lai, Báo Phật Ân Đức” của liệt vị Tổ sư và tạo thắng duyên cho hàng Tăng, Ni trẻ thượng cầu Phật đạo được thọ lãnh giới pháp thanh tịnh giải thoát của Phật đà, Phật giáo Long An long trọng tổ chức trang nghiêm Đại giới đàn theo lệ kỳ 03 năm một lần.

Nay xét thấy, Tăng, Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Long An (học giới trước khi tốt nghiệp ra trường) và nhiều Tăng Ni trẻ tu học trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện để tiếp nhận giới pháp tiến tu, lệ kỳ 03 năm cũng hợp thời tròn đủ.

Thường trực BTS Phật giáo Long An long trọng tổ chức Đại giới đàn Thiện Nhu từ ngày 20 đến ngày 24/3/2013 (nhằm ngày 09 đến 13/2/Quý Tỵ) tại Chùa Thiên Châu (địa điểm dành cho giới tử Tăng) và Chùa Thiên Phước, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, Tp. Tân An (địa điểm dành cho giới tử Ni)

Giới tử thọ giới lần này chủ yếu là Tăng Ni sinh của Trường Trung cấp Phật học Long An thực hiện chương trình đào tạo nội trú. Mọi chi phí sinh hoạt đào tạo Tăng Ni sinh phần lớn do Ban Giám hiệu đảm đương nên những Phật sự quan trọng đều nhờ Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Long An hỗ trợ.

Để Phật sự trọng đại trên được thành tựu viên mãn, thường trực BTS Phật giáo Long An thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng Ni, trân trọng kính mời qúy Phật tử, quý vị mạnh thường quân xa gần vì sự nghiệp “Hoằng Dương Chính Pháp Cửu Trụ Thế Gian” quan tâm tuỳ hỷ hỗ trợ tịnh tài tịnh vật.

Chư Tôn đức và Quý liệt vị hỗ trợ tài vật hoan hỷ liên hệ theo địa chỉ:

- Chùa Thiên Châu: số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An, điện thoại 0723.839017 hoặc 0234558117 gặp Thượng tọa Thích Minh Thiện.

- Chùa Thiên Phước:  phường Tân Khánh,  Tp.Tân An, tỉnh Long An, điện thoại 0723.511950 gặp Ni sư Thích nữ Diệu Phước.

Thành kính tri ân và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư tôn đức Tăng, Ni “Pháp Thể Khinh An – Chúng Sinh Dị Độ”, quý Phật tử và quý vị mạnh thường quân “Thân Tâm Thường Lạc - Phước Trí Trang Nghiêm - Vạn Sự Cát Tường”.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát! 
 
 
TM. BAN TRỊ SỰ THPG LONG AN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIỚI ĐÀN
 
(đã ký)
 
Thượng tọa THÍCH MINH THIỆNPGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z