Phật Giáo

Thanh Hóa: Tâm thư kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa Long Cảm

Thứ năm, 25/04/2013 | 15:00

Thời điểm hiện nay do giá vật liệu lên cao và kinh phí quá lớn, làm cho công trình gặp nhiều khó khăn. Rất mong Chư tôn đức cùng quý thiện nam, tín nữ, phật tử xa gần và các nhà mạnh thường quân, phát tâm gia hộ góp phần Tịnh Tâm - Tịnh Tài - Tịnh vật

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH HỘI PHẬT GIÁO THANH HÓA                             ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

              CHÙA LONG CẢM

THÔN TRANG CÁC XÃ HÀ PHONG 
HUYỆN HÀ TRUNG TỈNH THANH HÓA


TÂM THƯ KÊU GỌI

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH XÂY DỰNG KHU ĐẠI GIẢNG ĐƯỜNG, NHÀ KHÁCH

CHÙA LONG CẢM

 

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni

Kính thưa toàn thể Nam - Nữ - Phật tử gần xa cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong nước và nước ngoài.

Kính bạch Chư tôn đức.

Kính thư quý vị.

Chùa Long Cảm hiện nay cần xây dựng khu Đại Giảng đường - Nhà Khách, để có nơi hoằng dương chính pháp, và mở các khóa tu cho tín đồ Phật tử. Bởi khu chùa chính tọa lạc trên sườn núi “Ốc Sơn” địa thế rất là chật hẹp, chùa chỉ vẻn vẹn 100 M2, không có địa thế  tổ chức các khóa tu và nghe giảng cho tín đồ Phật tử. Chúng con mong khao khát xây dựng, mở rộng thêm khu Giảng đường - Nhà khách ở dưới chân núi khu đất ruộng chùa.

Tổng giá trị kinh phí xây dựng:

- Giảng đường và Nhà khách trên 6 tỷ đồng.

Nhà chùa hiện nay mới xây hoàn thành phần móng và dự kiến đưa công trình Giảng đường - Nhà khách vào sử dụng năm 2016.

Thời điểm hiện nay do giá vật liệu lên cao và kinh phí lại quá lớn, làm cho công trình gặp nhiều khó khăn. Rất mong Chư tôn đức cùng quý thiện nam, tín nữ, phật tử xa gần và các nhà mạnh thường quân, phát tâm gia hộ góp phần Tịnh Tâm - Tịnh Tài - Tịnh vật, cho công trình xây dựng khu Giảng đường - Nhà khách chùa Long Cảm chúng con xây dựng được hoàn thành trang nghiêm theo đúng như lời dạy của chư Tổ:      

Phật pháp trường tồn do Tăng già hoằng hóa

Đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm

Sự gia tâm của Chư tôn đức

Sự phát tâm cúng dàng của quý vị thiện nam - tín nữ và nhà Mạnh thường quân.

Là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận hộ trợ cho Chùa Long Cảm có nơi Hoằng hóa và tín đồ phật tử tu học Phật pháp, hộ trì Tam Bảo được trường tồn làm lợi lạc cho chúng sinh.

Chí tâm đỉnh lễ Chư tôn đức.

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Tài chính vận động được xin gửi về: Ngân Hàng TMCP  – Đầu Tư và Phát triển Việt Nam.

Chí nhánh Bỉm Sơn – Thanh Hóa.

Số tài khoản: 50510000152867

Tài khoản gửi từ nước ngoài xin theo địa chỉ: 

Account with institution : JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIET NAM    - BIM SON BRANCH 

Address : 117 Tran phu str, Ba Dinh Dist, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Viet Nam

Swift code     : BIDVVNVX

Beneficiary Accoun:     505.10.37.0021156

Beneficiary   name:      THICH DAM TAM

ID Number: 171616464

Sender to Receiver information:   / ACC/BIDV  BIM SON: (SWIFT CODE 505)


Hoàng Thị Hoa (Thích Đàm Tâm)
Số CMND: 171616464
Sinh Ngày: 20/12/1972
Nguyên Quán: Phường Đông Thọ- Tp. Thanh Hoá
Nơi Thường trú: Chùa Long Cảm - Hà Phong - Hà Trung - Thanh Hoá.
Cấp ngày 17/03/2006 - Tại Công An Thanh Hoá

Hoặc gửi qua địa chỉ:

Sư Cô: Thích Đàm Tâm

Chùa Long Cảm - Thôn Trang Các - Xã Hà  Phong - Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại bàn: 0373624068

Di động:                   0942598289

Chùa Long Cảm

Trụ trì

Ni sư Thích Nữ Đàm Quang   
Sau đây là một số hình ảnh khu giảng đường và nhà khách đang dang dở:

 
 
 


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z