Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ năm, 21/01/2016, 15:12 PM

Trung Quốc: Thiền thất tại Pháp Vũ Thiền Tự Phổ Đà sơn tỉnh Chiết Giang

Chủ Nhật, 17/01/2016 nhân dịp kỷ niệm ngày đức Thế Tôn thành đạo, Phổ Đà sơn Pháp Vũ Thiền Tự cử hành Khai Pháp hội Thiền Thất.

Pháp Vũ Thiền Tự là Đạo tràng chuyên tu Thiền Phổ Đà sơn, ngôi Thiền đường cổ đã trãi qua những hưng suy. Hòa thượng Đạo Từ, Phương trượng Phổ Tế Thiền Tự, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà sơn, Pháp sư Tín Quang, Phó Hội trưởng cùng toàn thể đại chúng quyết định quang phục Tổ đình, trùng hưng Thiền tu. Trãi qua nửa năm trang nghiêm và chuẩn bị, toàn thể Tăng chúng tại tự viện cùng cộng đồng nỗ lực hỗ trì, Thiền đường Pháp Vũ khai Pháp hội Thiền thất.
 
Để chuẩn bị phân công chức sự Thiền thất, Tăng chúng Thiền đường thực hiện diễn tập chấp sự trong 03 ngày, Pháp sư Tín Quang, Giám viện Pháp Vũ Thiền Tự, tổ chức cuộc họp trù bị các vấn đề liên quan đến Thiền thất, tương quan nghi sự, biểu đường cảnh sách đại chúng, quy củ Thiền thất. 

17 giờ 30 phút ngày 08/12/Ất Mùi, Thiền chủ, Giám hương, Duy na, Duyệt chúng, chức sự và đại chúng cùng vân tập Thiền đường Khởi thất. Cung nghinh Pháp sư chủ thất nhập Thiền đường, Pháp sư Tâm Tuệ đương vi Duy Na, long trọng cử hành nghi thức Khởi thất, cung an chức sự Giám hương thụ Hương bản.  
 
Hòa thượng Đạo Từ thân lâm hiện trường Giám hương khai thị. Pháp hội Thiền thất trang nghiêm uy nghi, như pháp như luật thừa hành phật sự.

Trong Kinh Pháp Hoa, Phật bảo với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Này Xá Lợi Phất! Thế nào gọi là chư Phật Thế Tôn, vì một nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Chư Phật Thế Tôn muốn cho hết thảy chúng sinh khai tri kiến Phật, đắc thanh tịnh giải thoát mà hiện ra nơi đời; muốn chỉ cho chúng sinh thấy tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời; muốn cho chúng sinh ngộ tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời; muốn cho chúng sinh nhập tri kiến Phật mà xuất hiện nơi đời”.
 
Hôm nay ngày thành đạo của đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đại chúng phát tâm thành tựu nhân duyên này, đức Thế tôn tọa thiền dưới cội Bồ đề thệ nguyện rằng:  “Hôm nay tôi vì chúng sinh đau khổ nguyện ngồi dưới gốc cây này cho đến khi chứng được vô thượng chính đẳng chính giác, nếu chưa được toại nguyện thì dù tan xương, nát thịt quyết không đứng lên”, hy vọng tinh thần này được đại chúng tinh tiến tu trì, khắc kỳ thủ chướng”. 

Thích Vân Phong (Nguồn: Pháp Vũ Thiền Tự online)

TIN LIÊN QUAN

Bảy đặc tính của Chánh pháp

Quốc tế 13:00 16/02/2020

Bảy đặc tính của chánh pháp được lập đi lập lại trong nhiều kinh thuộc tạng Pali cũng như trong nhiều kinh Hán tạng. Diệu pháp của Đức Thế Tôn có ngần ấy đặc tính mầu nhiệm, cho nên sống với giáo pháp của Đức Thế Tôn thì rất an lạc và hạnh phúc.

Sức mạnh không ngờ của lòng biết ơn

Quốc tế 12:51 16/02/2020

Chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau, sự tồn vong của xã hội đều phụ thuộc vào đạo đức con người – lòng biết ơn tạo nên sức mạnh cho con người trong cuộc sống ngày hôm nay mà chính chúng ta không thể ngờ tới.

Niệm Phật là gì?

Quốc tế 12:17 16/02/2020

Niệm Phật khi tâm của chúng ta bị loạn động thì sẽ lấn áp đi những dòng suy nghĩ tạp niệm ở trong lòng và có thể đặt tâm mình vào trong xâu chuỗi mà khi ta đang hành trì.

Phật tử đối trị dịch bệnh

Quốc tế 12:07 16/02/2020

Trong thời dịch bệnh đang có cơ nguy sẽ lây tới 2/3 nhân loại, người Phật tử nên khẩn cấp khuyến tấn cả gia đình Quy y, Thọ giới, Nghe kinh, Làm việc thiện, Tu niệm xứ, Tu hạnh Từ Bi, Niệm Pháp ấn Vô Thường.