Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 08/12/2021, 09:13 AM

Bồ-tát cứu giúp hay tự chuyển nghiệp?

Bồ-tát có nhiều phương tiện và cách thức để ban vui cứu khổ, năng lực ấy vốn “không thể nghĩ bàn” nên chúng sinh khó có thể biết hết được.

Quan Thế Âm bao giờ cũng ở sẵn trong tâm ta, hãy trở về quê hương muôn thuở trong tâm, ta sẽ tìm thấy người mẹ hiền muôn thuở này.

Quan Thế Âm bao giờ cũng ở sẵn trong tâm ta, hãy trở về quê hương muôn thuở trong tâm, ta sẽ tìm thấy người mẹ hiền muôn thuở này.

Hỏi:

Trước đây, tôi có khổ nạn nên đến chùa dâng hương và phẩm vật cầu xin Bồ-tát Quan Thế Âm cứu giúp. Từ đó, tôi thấy trong tâm được yên ổn hơn, không còn nhớ tới những cái làm cho mình đau khổ nữa mặc dù khổ nạn vẫn tiếp diễn. Có phải nhờ Bồ-tát đã cứu giúp hay tâm tôi thay đổi rồi tự chuyển nghiệp? Làm sao để biết mình được Bồ-tát cứu giúp?

Đáp:

Bản chất của việc cầu nguyện theo Phật giáo là “cảm ứng đạo giao”. Không phải chỉ nhắm mắt cầu nguyện suông rồi có sự giao cảm và gia hộ của Bồ-tát mà cần có sự kết hợp giữa tự lực và tha lực. Tha lực là tâm từ thương xót và lòng bi mẫn cứu giúp chúng sinh của chư Phật, Bồ-tát. Tự lực là người cầu nguyện thiết tha, chí thành hướng về quy mạng Tam bảo, nguyện trọn đời sống thiện, nương tựa chư Phật và Bồ-tát với lòng kính tin và biết ơn vô hạn. Dù cho cuộc sống có vô thường biến động đến thế nào thì cũng quyết một lòng nương theo Tam bảo, không trái, không rời; và liền hoặc sau đó có cảm ứng đạo giao, người cầu nguyện thấy được con đường, tìm được lối thoát ngay trên hiện thực khổ đau.

Vì thế, căn bản vẫn là “tâm bạn thay đổi rồi tự chuyển nghiệp”, tự lực. Nhưng để tâm thay đổi, tư duy đúng hướng, thấy rõ sự thật để xả buông trong rối ren đau khổ thì rất cần sự soi sáng và gia hộ của Tam bảo, tha lực. Tóm lại, tuy có tha lực mà vẫn dựa trên nền tảng của tự lực đồng thời tuy căn bản là tự lực nhưng cũng cần nương tựa oai lực gia hộ của Tam bảo, tức tha lực. Người Phật tử chân chính, bình thường cũng như lúc gặp khổ nạn luôn quay về nương tựa Tam bảo. Ân đức và oai lực của Tam bảo là không thể nghĩ bàn sẽ luôn che chở, gia hộ và soi sáng cho chúng ta vượt qua chướng duyên, thành tựu an lạc.

Theo hạnh nguyện “tầm thanh cứu khổ” của Bồ-tát Quán Thế Âm, khi có chúng sinh đau khổ chí thành tha thiết cầu nguyện Ngài thì Bồ-tát liền tìm cách cứu giúp. Bồ-tát có nhiều phương tiện và cách thức để ban vui cứu khổ, năng lực ấy vốn “không thể nghĩ bàn” nên chúng sinh khó có thể biết hết được.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Hành tướng của Tín là thế nào?

Hỏi - Đáp 10:05 29/06/2022

Các thiện pháp đầu tiên lấy giới làm nơi nương tựa, đại đức có nhắc đến ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Vậy hành tướng của Tín là thế nào?

Những món chay nổi tiếng thế giới sẽ khiến bạn bất ngờ

Hỏi - Đáp 08:58 29/06/2022

Hoa atiso chiên giòn rụm, súp “Niềm vui của Đức Phật”,… là 2 trong số những món chay nổi tiếng thế giới được nhiều thực khách yêu thích.

Lợi ích của phát tâm Bồ đề trên con đường học Phật

Hỏi - Đáp 08:35 29/06/2022

Chúng ta tu hành cầu thành Phật đạo mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật đạo được. Phải là nhân của phát Bồ đề tâm, phát Bồ đề nguyện và thực hành Bồ đề hạnh mới có thể thành tựu được Phật quả, đạt được giác ngộ tối thượng.

Không bùn - Không sen!

Hỏi - Đáp 07:44 29/06/2022

Không có bùn thì chẳng có sen, mọi thứ đều tương tức hỗ trợ cho nhau. Cho nên không thể né tránh bùn để tìm đến những hoa sen đẹp. Cũng vậy, không thể từ chối khổ đau để tìm kiếm hạnh phúc.