Phật Giáo

Có phải lỗi tại tôi?

Thứ năm, 26/02/2014 | 08:07

Xã hội ngày nay thay đổi nhanh chóng, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, chống đối lẫn nhau, sự va chạm giữa người và người ngày càng nhiều.

Việc chủ động thiết lập biện pháp hoá giải những hiểu lầm phát sinh từ những va chạm là một thái độ tích cực. Người bị hiểu làm mà không oán hận là người không chấp trước.

Ví như mắng người khác tất nhiên là việc không nên. Khi mình bị người khác mắng thì nên có lòng độ lượng. Nếu lỡ bị người khác mắng thì trước hết bạn không nên tức giận, để cho qua một khoảng thời gian, rồi nhờ một người thứ ba giải thích với họ; Hoặc là tìm thời cơ thích hợp, đích thân nói rõ sự áy náy của mình cho đối phương biết. Được như vậy, có lẽ sự hiểu lầm sẽ được hóa giải.
 
Tất nhiên, cũng có người sẽ nghĩ, lỗi không phải do mình, vậy thì tại sao mình lại phải đi xin lỗi họ? Trên thực tế, để người sanh ra hiểu lầm đó là lỗi của mình.

Nhưng bất luận là sự tranh chấp có lớn hay nhỏ, thì biện pháp hoà giải là kết cuộc tốt nhất có lợi cho cả hai bên. Cho nên nói: “Oan gia nên giải, không nên kết”

Có được sự nhận thức như vậy thì bản thân mình mới được bình tỉnh, hòa nhã hơn, đồng thời cũng khiến cho đối phương bình tỉnh hoà nhã. Nếu ai ai cũng làm được như vậy thì thế giới của chúng ta sẽ càng tốt đẹp hơn.

“Tuy mình không sai, nhưng nếu để người khác hiểu lầm thì đó là lỗi của mình”.

Pháp sư Thánh Nghiêm (Tỳ kheo Thích Minh Kiết dịch lời)

Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z