Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 26/12/2018, 09:56 AM

Đoàn UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 25/12/2018, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ. MTTQVN) do ông Ngô Sách Thực - Phó chủ tịch UBTƯ. MTTQVN làm trưởng đoàn đã đến và làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TƯ. GHPGVN) tại trụ sở TƯ. GHPGVN, 73 Quán Sứ, TP. Hà Nội.

Bài liên quan

Tại buổi làm việc về phía GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS- GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch - Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Đạt - Ủy viên thư ký HĐTS. GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân - UV. TT HĐTS GHPGVN - Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn - UV. TT HĐTS GHPGVN - Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Quảng Tiếp - UV. HĐTS GHPGVN; Đại đức Thích Nguyên Chính - UV. HĐTS GHPGVN, Đại đức Thích Thanh Chính - UV. HĐTS GHPGVN.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần buổi làm việc, ông Ngô Sách Thực phát biểu khai mạc.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần buổi làm việc, ông Ngô Sách Thực phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS- GHPGVN và ông Ngô Sách Thực - Đại biểu Quốc Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS- GHPGVN và ông Ngô Sách Thực - Đại biểu Quốc Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đọc báo cáo của HĐTS. GHPGVN về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ. MTTQVN “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN trong công tác tôn giáo” trong đó có nêu: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN các cấp trong công tác Phật sự của Giáo hội nhằm góp phần thúc đẩy Giáo hội các cấp quán triệt và thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, thực hiện tốt nhiệm vụ hội nhập quốc tế của đất nước trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, thông tin, phát huy vai trò của Phật giáo trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để các Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

TT. Thích Đức Thiện đọc Báo cáo.

TT. Thích Đức Thiện đọc Báo cáo.

Bài liên quan

Giáo hội luôn thống nhất quan điểm Phật tử là một bộ phận rất quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, tuyệt đại đa số Phật tử là những người yêu nước, đồng thời phát huy điểm tương đồng của Phật giáo với các tôn giáo khác trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tăng cường đối thoại, phối hợp với các tổ chức tôn giáo khác trong việc triển khai các công việc chung.

Giáo hội quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong các nghị quyết 23, 24, 25 của BCHTƯ Đảng khóa IX Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Về công tác dân tộc; Về công tác tôn giáo, triển khai thực hiện tốt kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy khóa IX. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng trong việc phát huy vai trò của Tăng Ni, Phật tử, tập hợp tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của Tăng Ni, Phật tử để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với UBMTTQ các cấp.

Tích cực tham gia ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo, tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo nói chung, các hội nghị phản biện xã hội do MTTQVN nói riêng tổ chức, nhiều ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội của đại diện Giáo hội được đánh giá cao. Phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Phật giáo trong đời sống xã hội và phát triển bền vững.

Tăng cường sự phối hợp với UB MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội trong công tác Phật sự. Luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của Phật giáo trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện công tác Phật sự đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo hợp pháp đấu tranh kịp thời với các hành vi, hoạt động tôn giáo mang tính tiêu cực đối với văn hóa, mê tín, hủ tục, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Phật giáo một cách tương xứng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan

Về đề xuất kiến nghị, Trung ương GHPGVN đề nghị Ban thường trực UB MTTQVN:

- Phối hợp với các Ban, Bộ ngành Trung ương giúp đỡ GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 tại Hà Nam.

- Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về tôn giáo nói chung, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, các nghị định về tôn giáo mới ban hành và dự kiến sắp ban hành cho các tổ chức tôn giáo.

- Cần nghiên cứu và phổ biến cho các tôn giáo biết cách vận động người dân nhằm hướng dẫn họ nhận biết và phát hiện những biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu, đồng thời hướng dẫn người dân cách ứng phó, xử lý khi bị dụ dỗ lôi kéo.

- Có cơ chế mạnh mẽ để phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội hóa để cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo.

- Tham gia các hoạt động chung của xã hội.

Ông Trần Đình Phùng - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Ông Trần Đình Phùng - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Ông Trương Mạnh Cường thành viên HĐ Tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Ông Trương Mạnh Cường thành viên HĐ Tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Đại diện Hội Phụ nữ phát biểu.

Đại diện Hội Phụ nữ phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Thanh trưởng ban Tôn giáo UB MTTQVN phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Thanh trưởng ban Tôn giáo UB MTTQVN phát biểu.

Đại diện Hội Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Đại diện Hội Thanh niên Việt Nam phát biểu.

TT. Thích Đức Thiện thay mặt TƯ GHPGVN chia sẻ với các thành viên trong đoàn những ý kiến về công tác Phật sự và những băn khoăn trong các vấn đề liên quan đến Tôn giáo - Tín ngưỡng.

TT. Thích Đức Thiện chia sẻ.

TT. Thích Đức Thiện chia sẻ.

Ông Ngô Sách Thực phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ông Ngô Sách Thực phát biểu kết luận buổi làm việc.

HT. Thích Thanh Nhiễu một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, TƯ GHPGVN tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo và các vị Ban Thường trực UBMTTQVN qua buổi làm việc.

Bài liên quan
Phật Giáo
Điện Long An - Cung điện đẹp nhất của vương triều Nguyễn

Điện Long An - Cung điện đẹp nhất của vương triều Nguyễn

HomeAZ 13/08/2020, 14:13

Điện Long An với kiến trúc kết hợp hài hòa giữa kết cấu kiến trúc và trang trí mỹ thuật được xây dựng vào năm 1845, thời vua Thiệu Trị .

Không gian thiền tại gia mang lại sự thanh tịnh

VESAK 2019 17:32 13/08/2020

Khời đại phát triển, nơi thành thị luôn mang đến sự xô bồ, tấp nập. Những ngôi nhà hiện đại cũng khiến con người trở nên gò bó và chật hẹp. Con người mong muốn tìm về không gian thanh tịnh, yên bình, tĩnh lặng trong chính ngôi nhà của mình với thiết kế không gian thiền tại gia độc đáo.

Trao tặng 400 thùng quà cho cán bộ y tế TT Huế

VESAK 2019 16:19 13/08/2020

Thấu hiểu những vất vả, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19, chiều ngày 13/8/2020, Tập đoàn Want-Want Việt Nam phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh TT Huế đã trao tặng cho cán bộ nhân viên y tế tỉnh 400 thùng quà. Tổng trị giá 250 triệu đồng.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ở Quảng Nam và Đà Nẵng

VESAK 2019 15:34 13/08/2020

Sáng 13-8, tại Bộ Y tế, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao phần quà hỗ trợ cho 2 bệnh viện tuyến đầu điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng gồm Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, mỗi bệnh viện nhận phần quà hỗ trợ trị giá 1 tỉ đồng.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh một đời dạy thở từ Đông sang Tây

VESAK 2019 14:25 13/08/2020

Nhiều người trong chúng ta rất khổ sở vì không biết cách điều phục cảm xúc mạnh. Khi thấy một cảm thọ bất an xuất hiện, ta tự nhủ: “Thở vào, tôi có mặt cho cảm thọ của tôi. Thở ra, tôi an tịnh cảm thọ của tôi.”

Từ điển Phật học