Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ tư, 26/12/2018, 09:56 AM

Đoàn UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 25/12/2018, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ. MTTQVN) do ông Ngô Sách Thực - Phó chủ tịch UBTƯ. MTTQVN làm trưởng đoàn đã đến và làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TƯ. GHPGVN) tại trụ sở TƯ. GHPGVN, 73 Quán Sứ, TP. Hà Nội.

Bài liên quan

Tại buổi làm việc về phía GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS- GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch - Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Đạt - Ủy viên thư ký HĐTS. GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân - UV. TT HĐTS GHPGVN - Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn - UV. TT HĐTS GHPGVN - Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Quảng Tiếp - UV. HĐTS GHPGVN; Đại đức Thích Nguyên Chính - UV. HĐTS GHPGVN, Đại đức Thích Thanh Chính - UV. HĐTS GHPGVN.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần buổi làm việc, ông Ngô Sách Thực phát biểu khai mạc.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần buổi làm việc, ông Ngô Sách Thực phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS- GHPGVN và ông Ngô Sách Thực - Đại biểu Quốc Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS- GHPGVN và ông Ngô Sách Thực - Đại biểu Quốc Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đọc báo cáo của HĐTS. GHPGVN về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ. MTTQVN “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN trong công tác tôn giáo” trong đó có nêu: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN các cấp trong công tác Phật sự của Giáo hội nhằm góp phần thúc đẩy Giáo hội các cấp quán triệt và thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, thực hiện tốt nhiệm vụ hội nhập quốc tế của đất nước trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, thông tin, phát huy vai trò của Phật giáo trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để các Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

TT. Thích Đức Thiện đọc Báo cáo.

TT. Thích Đức Thiện đọc Báo cáo.

Bài liên quan

Giáo hội luôn thống nhất quan điểm Phật tử là một bộ phận rất quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, tuyệt đại đa số Phật tử là những người yêu nước, đồng thời phát huy điểm tương đồng của Phật giáo với các tôn giáo khác trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tăng cường đối thoại, phối hợp với các tổ chức tôn giáo khác trong việc triển khai các công việc chung.

Giáo hội quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong các nghị quyết 23, 24, 25 của BCHTƯ Đảng khóa IX Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Về công tác dân tộc; Về công tác tôn giáo, triển khai thực hiện tốt kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy khóa IX. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng trong việc phát huy vai trò của Tăng Ni, Phật tử, tập hợp tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của Tăng Ni, Phật tử để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với UBMTTQ các cấp.

Tích cực tham gia ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo, tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo nói chung, các hội nghị phản biện xã hội do MTTQVN nói riêng tổ chức, nhiều ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội của đại diện Giáo hội được đánh giá cao. Phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Phật giáo trong đời sống xã hội và phát triển bền vững.

Tăng cường sự phối hợp với UB MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội trong công tác Phật sự. Luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của Phật giáo trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện công tác Phật sự đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo hợp pháp đấu tranh kịp thời với các hành vi, hoạt động tôn giáo mang tính tiêu cực đối với văn hóa, mê tín, hủ tục, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Phật giáo một cách tương xứng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan

Về đề xuất kiến nghị, Trung ương GHPGVN đề nghị Ban thường trực UB MTTQVN:

- Phối hợp với các Ban, Bộ ngành Trung ương giúp đỡ GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 tại Hà Nam.

- Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về tôn giáo nói chung, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, các nghị định về tôn giáo mới ban hành và dự kiến sắp ban hành cho các tổ chức tôn giáo.

- Cần nghiên cứu và phổ biến cho các tôn giáo biết cách vận động người dân nhằm hướng dẫn họ nhận biết và phát hiện những biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu, đồng thời hướng dẫn người dân cách ứng phó, xử lý khi bị dụ dỗ lôi kéo.

- Có cơ chế mạnh mẽ để phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội hóa để cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo.

- Tham gia các hoạt động chung của xã hội.

Ông Trần Đình Phùng - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Ông Trần Đình Phùng - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Ông Trương Mạnh Cường thành viên HĐ Tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Ông Trương Mạnh Cường thành viên HĐ Tư vấn TƯ. UB MTTQVN phát biểu.

Đại diện Hội Phụ nữ phát biểu.

Đại diện Hội Phụ nữ phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Thanh trưởng ban Tôn giáo UB MTTQVN phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Thanh trưởng ban Tôn giáo UB MTTQVN phát biểu.

Đại diện Hội Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Đại diện Hội Thanh niên Việt Nam phát biểu.

TT. Thích Đức Thiện thay mặt TƯ GHPGVN chia sẻ với các thành viên trong đoàn những ý kiến về công tác Phật sự và những băn khoăn trong các vấn đề liên quan đến Tôn giáo - Tín ngưỡng.

TT. Thích Đức Thiện chia sẻ.

TT. Thích Đức Thiện chia sẻ.

Ông Ngô Sách Thực phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ông Ngô Sách Thực phát biểu kết luận buổi làm việc.

HT. Thích Thanh Nhiễu một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, TƯ GHPGVN tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo và các vị Ban Thường trực UBMTTQVN qua buổi làm việc.

Bài liên quan

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

VESAK 2019 09:46 22/02/2020

Đức Phật từng dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Người sơ cơ mới tìm hiểu đạo Phật, trước khi phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo cần phải hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc quy y thì mới đem lại những lợi ích thiết thực nhất.

Dịch COVID-19 ngày 21-2: thêm 2 nước lần đầu có ca nhiễm

VESAK 2019 09:45 22/02/2020

Hàn Quốc vừa thông báo thêm 1 ca tử vong và các ca nhiễm SAR-CoV-2 mới vào chiều 21-2, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 209 người. Tổng số ca mắc trong các nhà tù của Trung Quốc là 512.

Người cư sĩ hộ độ Tam bảo tích cực

VESAK 2019 09:43 22/02/2020

Trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) - Tại kinh thành Sāvatthi (Xá-vệ) có một trưởng giả triệu phú tên Sudatta tính tình hào phóng, quảng đại. Ông có hạnh bố thí đặc biệt, thường xuyên phân phát giúp đỡ cho người nghèo không nơi nương tựa. Vì vậy người đời gọi tặng ông với mỹ danh Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) để nói lên công hạnh bố thí của ông.

Một bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19

VESAK 2019 09:24 22/02/2020

Tại Trung Quốc, một bệnh nhân từng được chữa khỏi COVID-19 đã phải nhập viện trở lại sau khi có kết quả dương tính với virus Corona mới trong thời gian cách ly ở nhà.