Phật Giáo

Hà Nội: Bế mạc Đại giới đàn PL2557- DL2013

Thứ năm, 06/04/2013 | 16:28

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng 02 năm Quý Tỵ tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – Tp.Hà Nội, Đại giới đàn Hà Nội PL 2557- DL 2013 bước vào ngày cuối cùng.

Hai Hội đồng Giới sư đã đăng đàn truyền  trao Giới Tỷ Khiêu Ni cho 11 giới tử. (Hội đồng giới sư Ni truyền bản pháp, Hội đồng giới sư Tăng truyền chính pháp).

Đại giới đàn lần này đã quy tụ 173 giới tử thụ Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa di, Sa di Ni. Các giới tử  tập trung về chùa Bằng (Linh Tiên Tự) 7 ngày (từ 20 đến 26 tháng 3  Quý Tỵ) để nghe giảng về giới luật, về ý nghĩa của đàn giới, mục đích thụ giới, học giới và trì giới của người xuất gia trong quá trình tu học để đạt đến mục tiêu giác ngộ giải thoát. Các giới tử đã thể hiện được tinh thần khát ngưỡng cầu giới pháp và thể hiện tinh thần tinh tấn trong việc tu trì giới pháp bằng việc vượt qua các kỳ khảo hạch. 173 giới tử đã được 2 Hội đồng giới sư từ mẫn trao truyền giới pháp.

Tổ chức Đại Giới đàn là sứ mệnh “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, đây là công việc Phật sự quan trọng trong sự nghiệp phát triển Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong giờ phút trang nghiêm thành kính của lễ bế mạc , toàn thể chư Tăng Ni nghiệp sư và giới tử dâng lời tác bạch bái tạ trước Chư tôn giáo phẩm chứng minh của Đại Giới Đàn.

Toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, giới tử đã thành kính lắng nghe lời đạo từ đầy ý nghĩa của Đức Pháp Chủ về nhiệm vụ của các thầy nghiệp sư trong việc đào tạo Tăng Ni kế tục Phật pháp cũng như trách nhiệm của người thầy, Đức Pháp chủ đã ân cần, nghiêm trang giáo giới. Hòa thượng căn dặn các giới tử phải nghiêm mật giữ pháp. Giới được xem là người thầy hướng đạo, là kim chỉ nam cho hành giả tu tập hướng về với đạo giải thoát và giác ngộ. Với ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của giới luật nên mong mỏi những giới tử phát tâm thọ giới lần này luôn tinh tấn vâng giữ những giới pháp mà mình đã phát nguyện thọ trì để tự thân được trang nghiêm, góp phần xây dựng ngôi nhà Chính pháp được trường tồn .Đức trưởng lão  tán thán tinh thần cần cầu giới pháp của các giới tử và nhắc nhở các các giới tử nên phát tâm dũng mãnh, cố gắng gội sạch thân tâm, tịnh hóa ba nghiệp để thọ trì giới pháp thanh tịnh của đức Như Lai, ngõ hầu tiến tu đạo nghiệp, hoằng truyền chính pháp. 

Toàn thể chư Tăng Ni nghiệp sư và giới tử đã nhất tâm lãnh thụ lời giáo huấn đạo từ của Đức trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ , nguyện y giáo phụng hành, coi đó là kim chỉ nam cho tất cả đại chúng trên bước đường tu học giải thoát, giác ngộ.

Đại giới đàn Hà Nội PL 2557 – DL 2013 đã thành tựu viên mãn  trong không khí trang nghiêm thành kính của giới đàn, trong tinh thần hoà hợp thanh tịnh và sự chí thành của các giới tử.

Sau đây xin giới thiệu chùm ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

 
 
 Đại diện Ban tổ chức cầu thính Đức Pháp Chủ chuẩn y chương trình Giới đàn
 
 
 
  Cung rước chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm chứng đàn
 
 
 
 Niệm Phật cầu gia hộ
 
 Đức trưởng lão Pháp chủ  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ niêm hương 
 
 
 
 
 
 
  Quý vị Nghiệp sư Ni đỉnh lễ 2 Hội đồng Giới sư
 
 
 
 
 Giới tử đăng đàn cầu giới Tỷ khiêu Ni
 
 
 
 
 Quý vị Nghiệp sư đỉnh lễ tạ Hội đồng Giới sư Tăng
 
 
 
 
 
 Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ban đạo từ
 
 
 Quý vị Nghiệp sư Ni đỉnh lễ tạ 2 Hội đồng Giới sư
 Chư Tăng Tỳ Khiêu và Sa Di chụp hình lưu niệm với Hội đồng Giới sư Tăng
 
 
 
 Hội đồng Giới sư Ni lễ Đức Pháp Chủ và Hội đồng Giới sư Tăng
 
 
 
 
Quý vị Nghiệp sư Ni lễ tạ 2 Hội đồng Giới sư
 Chư tôn đức chụp hình lưu niệm Đại giới đàn PL 2557 - DL2013
 


Tin, ảnh: Cẩm Vân

Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z