Phật Giáo

Lâm Đồng: ĐĐ.Thích Hoằng Trí thuyết giảng tại chùa Quan Âm

Thứ năm, 30/07/2013 | 17:07

Đây là khóa tu phật thất lần thứ 57 được sư cô Trụ trì Thích Nữ Chúc Nghiêm chùa Quan Âm tổ chức, thu hút hơn 200 phật tử khắp nơi về tham dự.


Buổi pháp thoại với chủ đề Chánh báo và Y báo, Đại đức giảng sư đã phân tích thân phận của chúng sinh nói chung và con người nói riêng tồn tại trên cõi Ta bà này đều nhờ vào phước nghiệp mà có sự biểu hiện khác nhau về tướng trạng cũng như khả năng nhận thức.

Ngày 29/07/2013, Đại đức Thích Hoằng Trí Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã có thời pháp thoại với đạo tràng khóa tu phật thất tại chùa Quan Âm, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


Đây là khóa tu phật thất lần thứ 57 được sư cô Trụ trì Thích Nữ Chúc Nghiêm chùa Quan Âm tổ chức, thu hút hơn 200 phật tử khắp nơi về tham dự.

Buổi pháp thoại với chủ đề Chánh báo và Y báo, Đại đức giảng sư đã phân tích thân phận của chúng sinh nói chung và con người nói riêng tồn tại trên cõi Ta bà này đều nhờ vào phước nghiệp mà có sự biểu hiện khác nhau về tướng trạng cũng như khả năng nhận thức. Hay nói khác hơn, hữu tình thế gian là chánh báo, còn khí thế gian là y báo. Một chánh báo tốt đẹp trang nghiêm, thì y báo cũng theo đó mà trang nghiêm tốt đẹp. Muốn cho y báo, tức hoàn cảnh môi trường sinh thái xung quanh được tốt đẹp, thì trước hết phải xây dựng được chánh báo tốt đẹp, tức giáo dục xây dựng nhân cách đạo đức con người hoàn thiện thì môi trường sống xung quanh sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Đạo Phật chú trọng vào việc giáo dục, đào luyện con người có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống văn hóa cao đẹp ở hai phương diện cả thể chất lẫn tinh thần.
 
Dựa theo ý nghĩa cụ thể nầy, nếu khéo biết ứng dụng Chánh báo và Y báo vào đời sống tu hành của chúng ta, thì sẽ mang lại nhiều điều lợi ích thiết thực trong đời sống hiện tại. Con đường tu tập, trước hết hành giả phải biết tu sửa nơi chánh báo, tức việc trau dồi phẩm hạnh nơi tâm ý cho thuần thiện và rèn luyện thân thể đoan nghiêm là cần thiết.

Nếu thân tâm của ta được bình an đoan chính (chánh báo), thì môi trường sống xung quanh ta (y báo) cũng theo đó mà an ổn tốt đẹp theo. Ðó là chúng ta khéo biết tu sửa ở nơi gốc rễ. Hễ cái gốc vững chắc thì cái ngọn cũng theo đó mà có nhiều khởi sắc tốt đẹp. Bởi vì mọi vật đều do chính con người tạo ra, con người có đạo đức tốt đẹp, thì tạo ra cảnh vật xung quanh cũng trang nhã tốt đẹp.

Cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh ở Tây phương Cực Lạc là y báo tự tánh thanh tịnh của đức Phật A-Di-Đà tạo nên. Đó là ý nghĩa của câu “Dục đắc tịnh độ, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh” (Muốn được vãng sinh Tịnh độ, trước hết tâm người tu phải thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh sẽ lập tức hiện tiền) trong kinh Duy-Ma-Cật mà người tu pháp môn Tịnh độ cần phải ý thức rõ.
 
 
 
 


Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z