Đại đức Thích Tâm Nguyên: "Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt!"

Bài viết được trích từ buổi pháp thoại hết sức sâu sắc của đại đức Thích Tâm Nguyên tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM được giới trẻ hết sức tâm đắc và yêu mến.
20:08 22/11/2018
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Phật Giáo