Phật Giáo

Tp.HCM: Chùa Candaransi tổ chức lễ hội Ook Om Book

Thứ năm, 07/11/2014 | 16:38

Ngày 14/09/Giáp Ngọ (06/11/2014), tại chùa Candarasi (Q.3,Tp.HCM) đã diễn ra lễ hội Ook Om Book - lễ hội truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer, tới tham dự lễ hội có khoảng 1.000 chư tăng, tu nữ và phật tử.

Thượng tọa Danh Lung nói lên ý nghĩa của lễ hội Ook Om Book (lễ cúng trăng - thả đèn hoa đang - đút cốm dẹp).

Ý nghĩa của lễ cúng trăng nhắt lại câu chuyện liên quan đến tiền thân của vị Bồ tát khi đó là kiếp con thỏ trắng (hay gọi là bạch thố). Một hôm con thỏ trắng phát tâm nguyện rằng bố thí cái thân xác của nó cho bất kỳ ai cần.

Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng sống phải biết bố thí Ba La Mật, câu chuyện này cũng giống như vị Bồ tát Thích Quảng Đức đã dùng thân mình bố thí Ba la mật để đấu tranh cho Phật giáo năm 1963 và năm 1974 có 4 vị sư Khmer huy sinh thân mình để đấu tranh cho Phật giáo để giữ gìn chánh Pháp đạo Phật và lợi ích dân tộc.

Một số hình ảnh chùa Candaransi tổ chức lễ hội Ook Om Book:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z