GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

» »

Thư của GHPGVN kính gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Thư của GHPGVN kính gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

3/23/2012 2:45:00 PM
Phát huy tinh thần đoàn kết Phật giáo Việt Nam đối với Phật giáo các nước trên thế giới, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định nếp sống hiền thiện ở mọi nơi, đặc biệt chú trọng mối quan hệ của Giáo hội đối với Tăng, Ni, Phật tử người Việt ở hải ngoại.

Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

23/03/2012, 14:43
Đại hội xin trân trọng gửi đến Ngài Chủ tịch sự biết ơn chân thành và mong Ngài cùng Chính phủ tiếp tục quan tâm giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ V của Giáo hội đạt được kết quả hữu hiệu.

Diễn văn bế mạc của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

18/03/2012, 17:21
Được phép của chư tôn Hòa thượng chứng minh, thay mặt Đoàn Chủ tọa, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V (2002 - 2007)

18/03/2012, 17:17
Đại hội nhất trí bản tham luận và đề nghị của đại diện Phật giáo Nam tông Khmer về việc tăng cường nhân sự và giúp đỡ phát triển hệ thống giáo dục của hệ phái.

Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN

18/03/2012, 17:14
Giáo hội nhất là ngành Giáo dục phải đặc biệt lưu tâm chăm lo cho thế hệ Tăng, Ni hậu tấn, để phát triển hơn nữa sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh, phục vụ dân tộc, phụng sự Đạo pháp

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì V (2002 - 2007)

18/03/2012, 17:10
Chương trình hoạt động nhiệm kỳ V của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nêu trên là dựa vào tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu phát triển của Giáo hội và kế hoạch 5 năm tới của ban, ngành, viện trong thiên niên kỷ mới

Báo cáo hoạt động Phật giáo quốc tế nhiệm kì IV (1997 - 2002)

18/03/2012, 17:03
Trong niềm tin tưởng ở chủ trương đúng đắn của Giáo hội, sự đồng tình giúp đỡ của Nhà nước, các ban ngành đoàn thể, của các tổ chức, hội đoàn Phật giáo thân hữu ở nước ngoài

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kì IV (1997 - 2002)

16/03/2012, 15:54
Năm năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng nhân dân cả nước, tiếp tục công cuộc đổi mới, đã từng bước phát triển trên các lãnh vực, nổi bật nhất là kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và ngoại giao, mở ra một kỷ nguyên mới

Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN

16/03/2012, 15:50
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đã khắc phục nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực và xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

16/03/2012, 15:47
Phật giáo Việt Nam là tôn giáo luôn gắn đạo và đời, sát với thực tế và luôn đồng hành với dân tộc, là tôn giáo có truyền thống yêu nước gắn bó với dân tộc. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đã đạt được của quý vị.