Phật Giáo

Bình tâm

Thứ năm, 15/10/2014 | 11:59

Dù thua được, tâm không xao xuyến/Gặp nhục – vinh, lòng vẫn thản nhiên/Mặc khen – chê, tâm hồn an tịnh/Kệ khổ - vui, lòng mãi bình yên

CỰC LẠC

Tâm tịnh, cực lạc hiện bày
Đưa mình về lại phút này với ta
Tính giác là Phật Di Đà
Bóng trăng tỏ hiện đáy hồ lặng trong
 
BÌNH TÂM

Dù thua được, tâm không xao xuyến
Gặp nhục – vinh, lòng vẫn thản nhiên
Mặc khen – chê, tâm hồn an tịnh
Kệ khổ - vui, lòng mãi bình yên


Phật tử Bảo Hồng Liên/Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 5 năm 2014
NCPH
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z