Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 06/08/2016, 10:37 AM

Cúng tuần thất cho người mất linh hồn họ được siêu thoát không?

Phật pháp nói về “Tam thừa (1)”, nếu nói rộng hơn nữa là có ngũ thừa! tức ngoài tam thừa ra, thêm nhân thừa (2) và thiên thừa (3). Ví như Khổng Tử Trung Quốc quý trọng về nhơn thừa. Phật giáo cũng vậy, dạy người đời giữ gìn ngũ giới (4), trở thành người công dân tốt, có ích lợi cho xã hội cho nước nhà.

Tại sao đức Phật chia làm ngũ thừa (5)? Vì căn cơ trình độ của mọi người khác nhau. Để phù hợp cho mọi căn cơ, nên nói có ngũ thừa. Như hiện nay tôi hoằng dương Tổ Sư Thiền, thuộc Tối thượng thừa, cũng có người hoằng dương đại thừa, hoặc trung thừa, hoặc tiểu thừa, nhơn, thiên thừa ... chỉ cần mỗi người theo đúng bổn phận của mình, theo đúng công chỉ của Phật là đủ.

Tôi chỉ chuyên hoằng Tổ Sư Thiền, ngoài ra không biết tới, cũng chẳng thể can thiệp. Sở dĩ nói mạt pháp, vì nghiệp lực của chúng sinh đã là như thế, dẫu cho hằng sa chư Phật, Bồ tát cũng không thể sửa đổi, Phật Thích Ca trở lại cũng chẳng thể sửa lại định nghiệp của chúng sinh.
Ảnh minh họa
Đức Phật có ba việc không làm được:

1/ Chẳng thể độ người không có nhân duyên.

2/ Chẳng thể sửa lại định nghiệp của chúng sinh, vì nhân nào quả nấy.

3/ Chẳng thể độ hết chúng sinh.

Cho nên, mọi người cứ làm đúng bổn phận của mình, là tuân theo lời dạy của Phật.

Trong Phật pháp có thất chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, thức xoa, Sa di, Sa di ni (Năm chúng xuất gia) Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di (Hai chúng tại gia). 

Mỗi mỗi đều có bổn phận riêng, cho đến xã hội cũng vậy: Làm cha có bổn phận của người cha, làm mẹ có bổn phận của người mẹ, làm con có bổn phận của người con, làm chồng có bổn phận của chồng v.v... nếu người nào cũng làm tròn bổn phận của mình thì xã hội yên tịnh, thiên hạ thái bình.

Thiền sư Thích Duy Lực

Chú thích:
(1) Tam thừa (三乘, sa. triyāna) là ba cỗ xe đưa đến Niết-bàn, đó là Thanh văn thừa (zh. 聲聞乘, sa. śrāvakayāna), Độc giác thừa (zh. 獨覺乘, sa. pratyekabuddhayāna) và Bồ Tát thừa (zh. 菩薩乘, sa. bodhisattvayāna). Đại thừa gọi Thanh văn thừa là Tiểu thừa (sa. hīnayāna) với sự đắc quả A-la-hán (sa. arhat) là mục đích, độc giác thừa là trung thừa (sa. madhyamāyāna) với quả độc giác Phật. Bồ Tát thừa được xem là đại thừa (sa. mahāyāna) vì nó có thể cứu độ tất cả chúng sinh và hành giả trên xe này cũng có thể đắc quả cao nhất, quả vô thượng chính đẳng chính giác (zh. 無上正等正覺, sa. anuttarasamyaksaṃbodhi).
Cũng có cách phân chia Tam thừa thành tiểu thừa, đại thừa và Kim Cương thừa, được áp dụng để phân loại Kinh điển Phật giáo, thường được thấy trong các tông phái Phật giáo Tây Tạng.
(2) Nhân Thừa: Tu theo nhận thức phổ biến của thế gian là làm lành, lánh dữ, giữ gìn 5 giới: Không sát sinh hại vật, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối hại người, không rượu chè ma túy. Đây là cách tu của hàng cư sĩ tại gia, có thể vẫn còn quan hệ vợ chồng, có con cái. Ngoài ngũ giới, còn có tam quy hay quy y Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Tức là đem thân tâm của mình nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng để tu tập. Kết quả là được tiếp tục làm người ở kiếp sau.
(3) Thiên Thừa: Cách tu này hướng tới cõi trời. Cõi trời có thọ mạng lâu dài, cảnh giới tốt đẹp hơn cõi thế gian. Tu theo Thập thiện để đạt kết quả là kiếp sau được sinh ra ở cõi trời. Thập thiện là ngoài Ngũ giới của nhân thừa còn bao gồm 5 điều thiện khác: Bố thí; buông bỏ các tập khí tham sân si; không tạo khẩu nghiệp tức là không chửi bới, nói những lời hung ác; không âm mưu hại người lợi mình; buông bỏ tà kiến tức là những tri kiến không đúng.
(4) Ngũ giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.
(5) Ngũ thừa: Nhân Thừa, Thiên thừa, Thinh Văn thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa.
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

HomeAZ 29/05/2020, 11:17

Chùa Bổ Đà không chỉ là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam mà còn có kiến trúc độc đáo, khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc.

Mục đích cuối cùng của sự tu học là chấm dứt tái sinh

Hỏi - Đáp 11:48 30/05/2020

Theo Phật giáo Nguyên thủy, mục đích cuối cùng của sự tu tập theo giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và khéo thuyết giảng là chấm dứt tái sinh trong tương lai, là không còn phải luân hồi sinh tử nữa, là chấm dứt mọi sự hiện hữu dù bất kỳ ở đâu và dưới mọi hình thức nào.

Tại sao chúng ta phải ngồi thiền?

Hỏi - Đáp 10:59 30/05/2020

Muốn ngồi thiền, trước chúng ta phải biết lý thuyết, sau mới thực hành được. Tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Phật dạy trong bốn oai nghi chúng ta đều tu được hết. Bốn oai nghi là đi, đứng, nằm và ngồi. Tuy nhiên trong số bốn oai nghi đó, các Thiền sư nói chỉ có ngồi là thù thắng hơn cả.

Ni trưởng Thích nữ Minh Liên viên tịch, thọ 96 tuổi

Hỏi - Đáp 09:39 30/05/2020

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng Thích nữ Minh Liên đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 4 giờ ngày 29 tháng 05 năm 2020 (nhằm ngày mùng 7 tháng 4 nhuần năm Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

Các nhà khoa học nói gì về thiền định

Hỏi - Đáp 09:23 30/05/2020

Cách đây hàng ngàn năm, thiền chánh niệm được xem là một trong những pháp môn tu tập của Phật giáo. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay việc thực hành hình thức tu tập cổ xưa này gần như đã trở thành một xu hướng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Từ điển Phật học