Phật Giáo

Ủng hộ xây chùa Thiền Tịnh

Thứ năm, 18/11/2012 | 16:13

Chùa Thiền Tịnh tọa lạc tại Km110, QL 20- Xã Phú Ngọc – H. Định Quán – T. Đồng Nai được lập từ năm 1972 do Thượng tọa Thích Thiện Trí khai sơn tạo tự, lúc đầu được che bằng vách ván, là nơi đồng bào Phật tử địa phương tụ tập lễ Phật, tu học và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Chùa Thiền Tịnh tọa lạc tại Km110, QL 20- Xã Phú Ngọc – H. Định Quán – T. Đồng Nai được lập từ năm 1972 do Thượng tọa Thích Thiện Trí khai sơn tạo tự, lúc đầu được che bằng vách ván, là nơi đồng bào Phật tử địa phương tụ tập lễ Phật, tu học và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Kính bạch: Chư Tôn, Thiền đức Tăng Ni


Kính thưa : Quý thiện nam, tín nữ, quí vị thiện hữu tri thức, quí vị Phật tử trong và ngoài nước cùng các nhà hảo tâm gần xa:


Chùa Thiền Tịnh tọa lạc tại Km110, QL 20- Xã Phú Ngọc – H. Định Quán – T. Đồng Nai được lập từ năm 1972 do Thượng tọa Thích Thiện Trí khai sơn tạo tự, lúc đầu được che bằng vách ván, là nơi đồng bào Phật tử địa phương tụ tập lễ Phật, tu học  và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.


Trong giai đoạn  đất nước khó khăn, Nhà Chùa tập trung làm công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó, bất hạnh, chứa tính đến việc xây dựng. Năm 1992, Thượng tọa Thích Thiện Trí viên tịch, từ đó Chùa Thiền Tịnh thiếu đi một Ngôi báu để hướng dẫn Phật tử tu học, làm lành tránh dữ, thiếu người trông coi bảo quản


Năm 1993, Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai đã bổ nhiệm Ni cô Thích Nữ Như Lý ờ Quan âm tu viện Biên Hòa về Chùa Thiền Tịnh để thừa hành Phật sự. Lúc bấy giờ ngôi chùa vách ván cũng đã mục nát theo thời gian, Ni cô trụ trì cùng với Phật tử vận động quyên góp xây lại ngôi chùa để có nơi che mưa, che nắng, phụng thờ Tam bào và tụng kinh, Lễ Phật.


Vì kinh phí khó khăn nên ngôi Chùa không mấy chất lượng, sức chịu đựng với thời gian và thời tiết kéo dài cũng đã 18 năm. Nay thì tường nứt, ngói bể, rui mè, bị mọt ăn oằn cong dột tứ tung, không còn cách dặm vá, Chư Ni và Phật tử mỗi lần hành lễ rất là khó khăn.. Chư Ni cùng bà con Phật tử nơi đây hằng cầu nguyện tái tạo trùng tu ngôi tam bảo, để có nơi thờ cúng trang nghiêm rộng rãi cũng như tạo điều kiện cho ni chúng, nhân dân và bá tánh có nơi nương tựa tu học, để cho con cháu muôn đời tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, làm rạng ngời ánh sáng chánh pháp nơi thế gian này. Với công trình xây dựng to lớn mà đời sống Phật tử nơi đây kinh tế vẫn còn khó khăn nên khó thành tựu được Phật sự nói trên.


Đến nay, duyên lành hội đủ, được sự chấp thuận của Tỉnh hội và các cấp chính quyền, Chùa Thiền Tịnh sẽ làm lễ đặt đá trùng tu vào ngày 30/09/2012 nhắm 15/8 Nhâm Thìn


Kính lạy chư tôn thiền đức tăng ni! Thưa quý vị!


Chúng con  kính nghe chư Tổ dạy:Chánh pháp lưu truyền, hẳn phải nhờ sự đảm đương của bốn chúng.
Thiền môn Thiền Tịnh đều trong cậy vào người thí chủ phát tâm.Đặt đá xây dựng lại chùa lần này, đối với chúng con thật quá sức. Chúng con rất lấy làm lo lắng cho công trình trùng tu chùa, Vì đạo pháp vì quê hương, chúng con ngưỡng mong Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, cùng toàn thể Phật tử xa gần hết lòng yểm trợ chúng con về mặt tinh thần cũng như vật chất, và tạo mọi sự thuận duyên cho chùa Thiền Tịnh sớm hoàn thành công trình trùng tu ngôi chánh điện như tâm nguyện ước ao.Chúng con tin rằng:

Công đức mở mang tam bảo, nên tướng hảo được trang nghiêm.
Phước báo trùng tu Phật  điện mà quả lành được tăng trưởng.

Thay mặt toàn thể đạo tràng chùa Thiền Tịnh
Ni sư Thích Nữ Như Lý

Tên thật : Nguyễn Thị Nho
Số TK : 5907 20504 5436
Ngân hàng NO&PTNT Việt Nam (Agribank) Chi Nhánh Định Quán.
ĐT: 061 3613 683


BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z