Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thư của GHPGVN kính gửi tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước

Thư của GHPGVN kính gửi tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước

Giáo dục đào tạo đội ngũ Tăng, Ni trẻ có đạo hạnh, vững vàng trong quan điểm, thâm hiểu giáo pháp, có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn cao, đáp ứng sự phát triển của Giáo hội trong thời đại mới.
Thư của GHPGVN kính gửi tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước

Thư của GHPGVN kính gửi tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước

Kỳ VI 01/04/2012, 15:27

Giáo dục đào tạo đội ngũ Tăng, Ni trẻ có đạo hạnh, vững vàng trong quan điểm, thâm hiểu giáo pháp, có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn cao, đáp ứng sự phát triển của Giáo hội trong thời đại mới.

Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

Kỳ VI 01/04/2012, 15:26

Thành công của Đại hội là thể hiện sự đoàn kết nhất trí, đồng tình ủng hộ của các thành viên Giáo hội, của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Đại hội được sự quan tâm giúp đỡ tận tình về nhiều mặt của các Cơ quan, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Kỳ VI 01/04/2012, 15:22

Trong không khí trang nghiêm, thắm thiết đạo tình, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2002 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPGVN lần thứ VI (2007-2012)

Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPGVN lần thứ VI (2007-2012)

Kỳ VI 01/04/2012, 15:21

Lập thủ tục xin phép cơ quan chức năng liên hệ về việc khắc dấu tròn cho các Ban Trung ương Giáo hội, Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội thuộc tỉnh và các cơ sở Tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đạo từ của đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Đạo từ của đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Kỳ VI 23/03/2012, 15:28

Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đem lại cho đất nước ta một sự thay đổi cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín quốc tế được nâng lên.

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì VI (2007-2012)GHPGVN

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì VI (2007-2012)GHPGVN

Kỳ VI 23/03/2012, 15:23

Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện, các cấp Giáo  hội địa phương nhằm cụ thể hóa về mặt hình thức, nội dung các báo cáo công tác Phật sự được cụ thể, phong phú, chính xác và khoa học

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002-2007) của GHPGVN

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002-2007) của GHPGVN

Kỳ VI 23/03/2012, 15:20

Tất cả Tăng, Ni, Phật tử chúng ta nhất tâm phát huy những kết quả tốt đẹp đã thành tựu, những nội dung tư duy tích cực đã tích luỹ, thống nhất ý chí và hành động để phấn đấu hoàn thành Chương trình hoạt động của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI đề ra.

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Kỳ VI 23/03/2012, 15:15

Đại hội còn thông qua bản dự thảo kế hoạch sửa đổi Hiến chương, suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh và Đức Pháp chủ, danh sách đề cử nhân sự của Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI và tiến hành nghi thức Tấn phong Giáo phẩm cho Tăng, Ni cả nước

Phần một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Phần một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Kỳ VI 23/03/2012, 15:02

Mở Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, gần 300 vị thành viên Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban giảng huấn các trường Trung cấp Phật học phía Nam tham dự.

Xem thêm