Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ năm, 05/09/2019, 08:03 AM

Từ vựng Phổ thông Phật học tiếng Anh (V)

Dừng một giây và cảm ơn. Cảm ơn người giữ hộ cửa thang máy, người hàng xóm nhận dùm bức thư, hay cô bé dọn bàn trong quán ăn… Bạn có thể thấy ngượng ngập trong những lần đầu nhưng dần dần những giây dừng lại đó sẽ trao cho bạn niềm vui khi nhận lại nụ cười của người được cảm ơn.

 >>Kiến thức

Từ vựng:

+ grateful /'greitful/ (adj) : biết ơn;

+ harm /hɑ:m/ (v),(n) : làm hại, gây tai hại, làm tổn hại;

+ reinforce /,ri:in'fɔ:s/ (v) : tăng cường, tăng thêm sức mạnh;

+ stumble /'stʌmbl/ (v),(n) : làm cho vấp ngã, làm cho sấy chân, làm cho trượt chân;

+ strengthen /'streɳθən/ (v) : làm cho mạnh; làm cho vững, làm cho kiên cố, trở nên mạnh; trở nên vững chắc;

+ abandon /ə'bændən/ (v) : từ bỏ; bỏ rơi, ruồng bỏ;

+ reduce /ri'dju:s/ (v) : làm giảm, giảm, giảm bớt, hạ;

+ karmic obstacle : nghiệp chướng;

+ deceive /di'si:v/ (v) : lừa dối, đánh lừa, lừa đảo, lừa gạt;

+ insight /'insait/ (n) : sự nhìn thấu được bên trong sự vật, sự hiểu thấu được bên trong sự vật; sự hiểu biết sâu sắc, sự sáng suốt;

+ denounce /di'nauns/ (v) : làm hại, lăng mạ;

+ concentration /,kɔnsen'treiʃn/ (n) : sự tập trung, sự kiên định;

Ví dụ:

Living in a Grateful World

Bài liên quan

"Be grateful to those who have hurt or harmed you

For they have reinforced your determination.

Be greteful to those who have made you stumble

For they have strengthened your ability.

Be grateful to those who have abandoned you

For they have taught you to be independent.

Be grateful to those who have hit you

For they have reduced your karmic obstacles.

Be grateful to those who have deceived you

For they have deepened your insight.

Be grateful to those who have denounced you

For they have increased your wisdom and concentration.

Be grateful to those who have made you

FIRM & RESOLUTE and Help in your Achievement.

- Venerable Master Chin Kung

Dịch nghĩa:

HÃY SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Bài liên quan

Hãy biết ơn những người khiển trách ta

vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã

vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta

vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta

vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Hãy biết ơn những người lường gạt ta

vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Hãy biết ơn những người làm hại ta

vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

– Pháp sư Tịnh Không

Đức Phật nói về nguyên nhân thất bại ở đời

Phật giáo thường thức 10:17 20/02/2020

Có vị Thiên nhân nghĩ đến nỗi khổ của thế gian nên đến thỉnh vấn Đức Thế Tôn về nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của con người sống ở trên đời.

Nghe chuông và chắp tay

Phật giáo thường thức 09:53 20/02/2020

Hầu hết các ngôi chùa ở xứ ta đều có đại hồng chung. Đại hồng chung là chuông lớn mà mỗi khi được thỉnh lên thì âm thanh có thể nghe được từ thôn trên xuống xóm dưới. Đại hồng chung được thỉnh vào buổi khuya và buổi tối, mỗi buổi đúng 108 tiếng. Người thỉnh chuông được gọi là tri chung.

Rừng trải rộng 70% diện tích quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Phật giáo thường thức 09:40 20/02/2020

Tại Bhutan, 70% diện tích được bao phủ bởi rừng, không khó hiểu khi quốc gia này có môi trường trong sạch bậc nhất thế giới. Từ nhiều năm nay, các đời vua Bhutan đều giữ nguyên một quy định: Một cây bị đốn tại Bhutan, dù với mục đích tốt hay xấu thì người chặt phải trồng lại 3 cây.

Nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử

Phật giáo thường thức 09:08 20/02/2020

Đối với hàng Phật tử tại gia, năm giới là năm điều học căn bản để tạo dựng nên một nếp sống đạo đức, tốt đẹp và lành mạnh. Không chỉ trong đạo Phật mà năm điều đạo đức này còn là năm điều kiện để tạo dựng một xã hội an lành, trật tự và phát triển bền vững.