Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN

Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đã khắc phục nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực và xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc
Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

Kỳ VI 01/04/2012, 15:26

Thành công của Đại hội là thể hiện sự đoàn kết nhất trí, đồng tình ủng hộ của các thành viên Giáo hội, của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Đại hội được sự quan tâm giúp đỡ tận tình về nhiều mặt của các Cơ quan, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Kỳ VI 01/04/2012, 15:22

Trong không khí trang nghiêm, thắm thiết đạo tình, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2002 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPGVN lần thứ VI (2007-2012)

Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPGVN lần thứ VI (2007-2012)

Kỳ VI 01/04/2012, 15:21

Lập thủ tục xin phép cơ quan chức năng liên hệ về việc khắc dấu tròn cho các Ban Trung ương Giáo hội, Quận hội, Huyện hội, Thị hội, Thành hội thuộc tỉnh và các cơ sở Tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đạo từ của đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Đạo từ của đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Kỳ VI 23/03/2012, 15:28

Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đem lại cho đất nước ta một sự thay đổi cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín quốc tế được nâng lên.

Thông báo: Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN

Thông báo: Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN

Kỳ IV 14/03/2012, 15:37

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại hội suy tôn, suy cử và đề nghị của Giáo hội

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kỳ IV 14/03/2012, 15:31

Hiến chương này gồm có 11 chương và 48 điều được Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam cả nước soạn, duyệt, nhất trí thông qua và biểu quyết năm 1981

Thư của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Thư của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Kỳ IV 13/03/2012, 14:46

Giáo hội kêu gọi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước, báo đáp Phật ân, đồng tâm hiệp lực xây dựng Giáo hội, quyết chí ủng hộ các công tác của Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kỳ IV 13/03/2012, 14:43

Đại hội đã thành công tốt đẹp về mặt tổ chức và nội dung. Thành tựu này một lần nữa, chứng tỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Phật giáo ở trong lòng Đất nước và dân tộc, được Nhà nước và quần chúng nhân dân ủng hộ

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Kỳ IV 13/03/2012, 14:40

Mục tiêu gần nhất của chúng ta là suốt nhiệm kỳ IV, Giáo hội thiết lập được một nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai, để có một thực chất phục vụ Đạo pháp và Dân tộc cao hơn nữa, vì an lạc, hạnh phúc của đại chúng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Kỳ IV 13/03/2012, 14:38

Đại hội Giáo  hội quan tâm đến việc tăng cường hiệu năng quản lý, đạo đức kỷ cương sinh hoạt của Tăng, Ni, Tự viện, góp phần trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo  hội.

Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Kỳ IV 13/03/2012, 14:35

Tôi khuyên hàng Phật tử tại gia nhất là các thanh thiếu đồng niên, hãy siêng năng tu tập theo lời Phật dạy, để thân tâm và gia đình được an lạc, tiến bộ, xứng đáng là những người con Phật đồng thời là những công dân tiên tiến, trung thành của Đất nước.

Báo cáo hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ III của Hội đồng Trị sự GHPGVN

Báo cáo hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ III của Hội đồng Trị sự GHPGVN

Kỳ IV 26/02/2012, 14:15

Trong niềm tin tưởng ở trí tuệ, từ bi, vô uý và tinh tấn, ở tinh thần yêu nước, đoàn kết hòa hợp của Phật giáo và nhân dân Việt Nam, Giáo hội sẽ làm hết sức để các hoạt động quốc tế của Giáo hội ngày càng mang lại những thành quả tốt hơn 

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV của GHPGVN

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV của GHPGVN

Kỳ IV 26/02/2012, 14:10

Xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu. Tôn trọng các truyền thống pháp môn và phương tiện tu hành đúng Chính pháp của các Hệ phái Phật giáo thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (1992-1997) của GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (1992-1997) của GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV

Kỳ IV 26/02/2012, 13:50

Có được những thành tựu đó là do Giáo hội có đường hướng đúng đắn, phù hợp với Đạo pháp, Dân tộc trong xu thế phát triển của xã hội và thời đại. Đó là đường hướng “Trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, trang nghiêm Giáo hội”

Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam

Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam

Kỳ I 26/02/2012, 11:03

Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với các đoàn thể, nhân dân trong đại gia đình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động tích cực trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN

Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN

Kỳ IV 05/02/2012, 16:24

Cùng với những việc làm ích nước, lợi dân nêu trên, chúng tôi hy vọng Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới quan tâm hơn nữa đến việc tăng cường đoàn kết hòa hợp, củng cố và trang nghiêm Giáo hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên

Phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

Phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

Kỳ IV 04/02/2012, 17:58

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi đến Đại hội lời chào mừng nhiệt liệt và qua quý vị gửi đến toàn thể Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thắm thiết

Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Kỳ IV 04/02/2012, 17:48

Nhiệm kỳ III dù vẫn còn các khó khăn, song Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước tinh tiến nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo lần thứ III với Chương trình hoạt động 6 điểm, đạt được nhiều kết quả đáng kể

Chương IV: Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần IV (1997-2002)

Chương IV: Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần IV (1997-2002)

Kỳ IV 04/02/2012, 17:34

Nhiệm kỳ IV thành lập 45 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thành  hội Phật giáo, với 67 thành viên Hội đồng Chứng minh, 94 thành viên Hội đồng Trị sự. Đây là nhiệm kỳ tổng kết những thành quả của Giáo hội trong những năm cuối của thế kỷ XX 

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kỳ III 28/01/2012, 15:23

Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điều hòa hợp nhất các hệ phái Phật giáo Việt Nam cả nước để hộ trì và hoằng dương Phật pháp, phục vụ dân tộc và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần Hòa bình an lạc cho thế giới.

Xem thêm