GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 17:02 03/09/2015 (GMT+7)

Quảng Nam: Cáo phó Hòa thượng Thích Giải Nghiêm

(PGVN)

Sau một thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22h50phút ngày 2/9/2015 (20/7/Ất Mùi), tại Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
------ o0o ------ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- o0o ----------
Quảng Nam, ngày 3 tháng 9 năm 2015 


CÁO PHÓ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ và Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

                      HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI NGHIÊM

-Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Nguyên Ủy viên Kiểm soát Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Ủy viên Ủy Ban MTTQVN phường Hòa Hương
-Trụ trì Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, Tp.Tam Kỳ.

Sau một thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22h50phút ngày 2/9/2015 (20/7/Ất Mùi), tại Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trụ thế: 71 năm; Hạ lạp: 46  năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 17h30 ngày 3/9/2015 (21/7/Ất Mùi).
- Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 4/9/2015 (22/7/Ất Mùi).
- Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 14h00 ngày 6/9/2015 (24/7/Ất Mùi), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
                                                                       
Nay Cáo phó
 
TM. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NAM
 BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ TAM KỲ
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
HÒA THƯỢNG Thượng NGUYÊN  hạ TRANG
Tự GIẢI NGHIÊM Hiệu VIÊN TỊNH
CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
TRỤ TRÌ TỔ ĐÌNH TỊNH ĐỘ - PHƯỜNG HÒA HƯƠNG, TP. TAM KỲ

Ngày 21/7/Ất Mùi (3/9/2015):

• 17 giờ 00: Sái tịnh Kim quan 
• 17 giờ 30: Thỉnh nhục thân nhập Kim quan 
• 19 giờ 00: Bạch Phật khai kinh 
• 20 giờ 00: Cung thỉnh Giác linh an vị 
• 20 giờ 30: Lễ Thọ tang

Ngày 22/7/Ất Mùi (4/9/2015):

• 06 giờ 00: Cúng trà 
• 07 giờ 30: Lễ viếng 
• 10 giờ 00: Cúng Ngọ 
• 10 giờ 30: Cung tiến Giác linh 
• 14 giờ 00: Tụng kinh – Lễ viếng
• 19 giờ 00: Tịnh độ 

Ngày 23/7/Ất Mùi (5/9/2015):

• 06 giờ 00: Cúng trà 
• 08 giờ 00: Lễ viếng 
• 10 giờ 00: Cúng Ngọ 
• 10 giờ 30: Cung tiến Giác linh
• 15 giờ 00: Cung thỉnh Giác linh tham yết Phật, lễ Tổ.
• 18 giờ 30: Sái tịnh Bảo tháp 

Ngày 24/7/Ất Mùi (6/9/2015):

• 06 giờ 00: Cúng trà 
• 08 giờ 00: Lễ viếng 
• 10 giờ 00: Cúng Ngọ 
• 10 giờ 30: Cung tiến Giác linh
• 14 giờ 00: Lễ tưởng niệm của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.  (có chương trình riêng)
• 14 giờ 50: Phất trần – Cung tuyên Pháp ngữ
• 15 giờ 00: Cung nghinh Kim quan thượng giá nhập Bảo Tháp.
• 16 giờ 00: Thỉnh Giác linh an vị 

*Tạ Phật - Sự hoàn

BAN TỔ CHỨC

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Quảng Nam: Cáo phó Hòa thượng Thích Giải Nghiêm

Sau một thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22h50phút ngày 2/9/2015 (20/7/Ất Mùi), tại Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Quảng Nam: Cáo phó Hòa thượng Thích Giải Nghiêm Quảng Nam: Cáo phó Hòa thượng Thích Giải Nghiêm
810 700
Sau một thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22h50phút ngày 2/9/2015 (20/7/Ất Mùi), tại Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.